Komunikaty VOT PZK

Komunikaty dotyczące działalności VOT PZK

logo VOT new 2020 v1 50
Na WZC VOT PZK OT73 w dniu 30.12.2020 r. wybrano nowy Zarząd i nową OKR na 4-letnią kadencję 2020-2024.

Skład Zarządu OT73:

 • Zygmunt Szumski SP5ELA prezes
 • Andrzej Łobzowski SP5DDF sekretarz
 • Edward Krolski SP5ELW skarbnik
 • Jarosław Seroczyński SP3SWJ członek
 • Wojciech Borowski-Dobrowolski SP3U członek
 • Marian Rybczyński SP5EWX członek

OKR:

 • Tomasz Rogowski SP5AUC przewodniczący
 • Rafał Kalinowski SQ5OUO członek
 • Mirosław Sadowski SP5GNI członek

Zarząd VOT PZK

Zawiadomienie o zwołaniu Walnego Zebrania Członków Wirtualnego Oddziału Terenowego PZK OT73.

 Zarząd Wirtualnego Oddziału Terenowego PZK (OT73) na podstawie zapisów Statutu PZK § 35 i 36 zawiadamia niniejszym o podjęciu uchwały o zwołaniu Walnego Zebrania Członków OT73.
 1.  Termin zebrania – 30.12.2020 r., godzina 18:00 w pierwszym terminie, 18:30 w terminie drugim.
 2.  Miejsce zebrania – Internet Warszawa w trybie zdalnym z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej - MS Teams (opis uczestnictwa jest zawarty w instrukcjach powszechnie dostępnych dla systemu MS Teams) oraz systemu głosowań SecretVote*.
 3. 3. Porządek obrad w załączeniu.
 *Instrukcję wykonywania prawa głosu załączono do zawiadomienia.
 
Zygmunt Szumski SP5ELA
Wirtualny OT PZK OT73 (VOT PZK)

VOT logo tr 80W związku z wprowadzeniem na terenie RP stanu zagrożenia epidemicznego, Zarząd Wirtualnego Oddziału Terenowego PZK odwołuje zaplanowane na 21 marca 2020 Walne Zebranie członków.  Nie odbędzie się także zapowiedziana prezentacja systemu do łączności przez Oscar-100.

 

Zarząd Wirtualnego Oddziału Terenowego PZK

VOT logo tr 80Zarząd Wirtualnego Oddziału Terenowego PZK działając na podstawie zapisów Statutu PZK oraz Ordynacji Wyborczej na XXVI KZD PZK zwołuje Walne Zebranie członków. Wybrany zostanie delegat oddziału i jego zastępca na 4-letnią kadencję w PZK.

Termin spotkania: 21 marca 2020 (sobota), godzina 17:00.

Miejsce: Klub HF5L, Warszawa Reguły, ul. Herbaciana 9.

Przed WZC w tym samym miejscu o godzinie 15:00 odbędzie się prezentacja przenośnego systemu do łączności przez satelitę Oscar-100 (Es'hail 2). Przewidziany jest pokaz instalacji zestawu, łączności, oraz panel dyskusyjny. Prowadzący - Mirek SP5GNI.

Zarząd Wirtualnego Oddziału Terenowego PZK

Polska ekspedycja na Norfolk.Island. Dotacja OT73.

Zarząd Wirtualnego Oddziału terenowego PZK OT73 podjął uchwałę o przyznaniu dotacji dla ekspedycji na Norfolk Island VK9.

Zarząd OT73

logo VOT new 2020 v1 80
Przyjecia nowych członków do Wirtualnego Oddziału Terenowego PZK

Nadawcy: 3Z5A Oleksiy - 05.2018, SP5MSW Zbigniew - 08.2018.

SWL's: SP5-73-12 Piotr - 10.2018, SP5-73-013  Marcin - 10.2018 (rezygnacja), SP5-73-014 Tomasz - 10.2018, SP5-73-015 Grzegorz - 10.2018.

 

Info: Zarząd OT73

HF5L Logo 150 Otwarcie Klubu HF5L.

29 września 2017 odbyło się oficjalne otwarcie Klubu HF5L przy LAB-EL. Interesujący był pokaz działania ciekawego systemu mechanicznego podnoszenia i opuszczania masztu anteny kierunkowej stacji HF5L. Aparatura sterująca masztem znajduje się na ostatniej kondygnacji budynku.

 HF5L Meeting 10  HF5L Meeting 2  HF5L Meeting 11

Goście przeprowadzili kilka inauguracyjnych łączności i zjedli tort. To nie był zwykły tort, tylko specjalność terytorialnej cukierni.

CQ WW DX Contest

Klub HF5L zadebiutował w zawodach CQ World-Wide DX Contest w dniach 28-29 października 2017 przy wsparciu: SP5DPD, SP5GNI, SP5ICS, SP5ISZ, SP5ITI, SP5JTW, Andrzeja B. i Piotra R.

73, SP5DDF

Podkategorie

Kluby VOT PZK

Akcje radiowe VOT PZK

Informacje dotyczące osiągnięć członków VOT PZK w zawodach, współzawodnictwach, konstrukcjach itp.

Akcja "Koszulki VOT"

Inne informacje

Login

Forum. Najnowsze tematy:

 • Brak postów do publikacji.