SP DX Contest 2015 - Wyniki Oddziałów Terenowych PZK
Od 2011 roku powróciliśmy do współzawodnictwa Oddziałów Terenowych PZK prowadzonego w zawodach SP DX Contest przed laty. Wynik Oddziału jest uzależniony zarówno od liczby członków OT startujących w zawodach, jak też od wyników osiągniętych przez członków OT w zawodach. Wynik Oddziału jest obliczany jako suma punktów zdobytych w zawodach przez członków Oddziału pomnożona przez współczynnik aktywności. Współczynnik aktywności to liczba członków OT startująca w zawodach podzielona przez liczbę wszystkich członków Oddziału. Obliczenia są dokonywane na podstawie danych członkowskich PZK z początku kwietnia danego roku.

Puchar 2015 dla OT73 

Wręczenie pucharu przez Jurka SP7CBG przedstawicielowi OT73 Marcinowi SP5ES

Lp

Nr OT

Nazwa OT

Wynik OT

Uczestnicy z OT

Liczba członków OT

Suma punktów

Współczynnik

1

73

Wirtualny OT PZK

365 062,96

48

92

699 704

0,5217

2

31

Rybnicki OT PZK

249 553,97

24

134

1 393 343

0,1791

3

27

OT Południowej Wielkopolski nr 27

152 424,78

30

138

701 154

0,2174

4

04

Bydgoski Oddział PZK - OT-04

150 389,57

33

181

824 864

0,1823

5

26

PZK Oddział w Toruniu

142 732,13

30

141

670 841

0,2128

6

01

PZK Dolnośląski OT

140 982,91

37

321

1 223 122

0,1153

7

09

Pomorski OT PZK

130 781,93

20

186

1 216 272

0,1075

8

32

PZK Lubuski Oddział PZK

121 835,63

27

123

555 029

0,2195

9

11

PZK, OT nr 11 w Opolu

117 023,67

19

128

788 370

0,1484

10

22

Środkowopomorski Oddział PZK w Koszalinie

107 176,79

18

109

649 015

0,1651

11

16

Żuławski Oddział Terenowy Polskiego Związku Krótkofalowców

75 523,09

14

81

436 955

0,1728

12

08

PZK Oddział Poznański

69 201,81

22

149

468 685

0,1477

13

14

Zachodniopomorski OT PZK w Szczecinie

65 363,89

27

226

547 120

0,1195

14

28

OT PZK nr 28 w Tarnowie

64 158,62

20

87

279 090

0,2299

15

15

Łódzki OT PZK

62 424,07

18

259

898 213

0,0695

16

21

Olsztyński Oddział PZK

49 553,77

11

125

563 111

0,0880

17

06

Śląski OT PZK w Katowicach

41 929,35

29

243

351 339

0,1193

18

20

Lubelski OT PZK

40 369,97

25

184

297 123

0,1359

19

25

Warszawski OT PZK

38 612,24

31

302

376 158

0,1026

20

10

Małopolskie Stowarzyszenie Krótkofalowców OT PZK

31 030,20

9

115

396 497

0,0783

21

51

Staropolski OT OT?51 w Ostrowcu Świętokrzyskim

26 234,44

16

118

193 479

0,1356

22

18

PZK - OT nr 18 w Rzeszowie

25 693,54

16

104

167 008

0,1538

23

37

Praski Oddział Terenowy PZK

24 823,29

21

146

172 581

0,1438

24

23

Oddział Nadnotecki PZK w Pile

20 913,00

10

100

209 130

0,1000

25

17

PZK OT Białystok

19 752,99

11

150

269 359

0,0733

26

29

Górnośląski OT PZK

18 409,83

9

69

141 142

0,1304

27

03

Świętokrzyski Oddział PZK w Kielcach

17 314,66

13

68

90 569

0,1912

28

13

Sudecki OT PZK

12 203,64

13

147

137 995

0,0884

29

50

PZK Gliwicki OT

11 136,64

10

125

139 208

0,0800

30

12

OT PZK przy Dowództwie 2 Korpusu Zmechanizowanego w Krakowie

10 049,63

8

113

141 951

0,0708

31

05

PZK Oddział Podkarpacki OT05 Krosno

7 529,03

12

117

73 408

0,1026

32

24

Skierniewicki OT nr 24 PZK

5 573,84

3

38

70 602

0,0789

Inne informacje

Login

Forum. Najnowsze tematy:

  • Brak postów do publikacji.
Powrót na górę strony