SP DX Contest 2011 - Wyniki Oddziałów Terenowych PZK
Od 2011 roku powróciliśmy do współzawodnictwa Oddziałów Terenowych PZK prowadzonego w zawodach SP DX Contest przed laty. Wynik Oddziału jest uzależniony zarówno od liczby członków OT startujących w zawodach, jak też od wyników osiągniętych przez członków OT w zawodach. Wynik Oddziału jest obliczany jako suma punktów zdobytych w zawodach przez członków Oddziału pomnożona przez współczynnik aktywności. Współczynnik aktywności to liczba członków OT startująca w zawodach podzielona przez liczbę wszystkich członków Oddziału. Obliczenia są dokonywane na podstawie danych członkowskich PZK z początku kwietnia danego roku.

Puchar 2011 dla OT73

Puchar za współzawodnictwo w roku 2011 dla OT73

Lp

Nr OT

Nazwa OT

Wynik OT

Uczestnicy z OT

Liczba członków OT

Suma punktów

Współczynnik

1

52

Wirtualny OT PZK

529 332,38

31

63

1 075 740

0,4921

2

26

PZK Oddział w Toruniu

335 060,15

40

131

1 097 322

0,3053

3

18

PZK - OT nr 18 w Rzeszowie

219 079,42

18

76

925 002

0,2368

4

22

Środkowopomorski Oddział PZK w Koszalinie

180 764,54

21

91

783 313

0,2308

5

17

PZK OT Białystok

168 945,82

31

141

768 431

0,2199

6

25

Warszawski OT PZK

164 996,46

41

260

1 046 319

0,1577

7

01

PZK Dolnośląski OT

161 556,27

38

287

1 220 175

0,1324

8

20

Lubelski OT PZK

161 500,87

38

174

739 504

0,2184

9

28

OT PZK nr 28 w Tarnowie

143 718,40

28

75

384 960

0,3733

10

14

Zachodniopomorski OT PZK w Szczecinie

141 188,64

32

186

820 659

0,1720

11

06

Śląski OT PZK w Katowicach

138 041,39

36

207

793 738

0,1739

12

51

Staropolski OT OT?51 w Ostrowcu Świętokrzyskim

124 499,54

27

117

539 498

0,2308

13

10

Małopolskie Stowarzyszenie Krótkofalowców OT PZK

113 983,14

18

121

766 220

0,1488

14

15

Łódzki OT PZK

110 687,61

28

248

980 376

0,1129

15

50

PZK Gliwicki OT

104 194,08

13

71

569 060

0,1831

16

03

Świętokrzyski Oddział PZK w Kielcach

103 519,19

21

68

335 205

0,3088

17

31

Rybnicki OT PZK

99 685,44

20

114

568 207

0,1754

18

32

PZK Lubuski Oddział PZK

86 231,63

15

98

563 380

0,1531

19

08

PZK Oddział Poznański

81 986,75

25

134

439 449

0,1866

20

21

Olsztyński Oddział PZK

73 283,45

16

102

467 182

0,1569

21

04

Bydgoski Oddział PZK - OT-04

72 517,70

29

172

430 105

0,1686

22

23

Oddział Nadnotecki PZK w Pile

41 568,21

13

119

380 509

0,1092

23

05

PZK Oddział Podkarpacki OT05 Krosno

38 265,17

23

101

168 034

0,2277

24

09

Pomorski OT PZK

37 786,61

18

160

335 881

0,1125

25

24

Skierniewicki OT nr 24 PZK

36 895,43

4

35

322 835

0,1143

26

29

Górnośląski OT PZK

32 085,52

15

58

124 064

0,2586

27

13

Sudecki OT PZK

27 528,18

20

137

188 568

0,1460

28

11

PZK, OT nr 11 w Opolu

23 971,42

13

112

206 523

0,1161

29

27

OT Południowej Wielkopolski nr 27

21 785,57

16

117

159 307

0,1368

30

12

OT PZK przy Dowództwie 2 Korpusu Zmechanizowanego w Krakowie

16 355,81

8

84

171 736

0,0952

31

16

Żuławski Oddział Terenowy Polskiego Związku Krótkofalowców

14 146,32

8

62

109 634

0,1290

32

37

Praski Oddział Terenowy PZK

10 740,52

11

151

147 438

0,0728

33

35

Jarosławski Oddział Terenowy Polskiego Związku Krótkofalowców - OT-35

366,80

1

30

11 004

0,0333

 

Inne informacje

Login

Forum. Najnowsze tematy:

  • Brak postów do publikacji.
Powrót na górę strony