logo VOT new 2020 v1 80
W związku z zapotrzebowaniem na szybką i nowoczesną obsługę członków PZK na terenie Warszawy i okolic w wyniku ustaleń międzyklubowych, na  wniosek prezesa klubu SP5PBE podjęto inicjatywę powołania nowego OT PZK. Od początku istnienia VOT PZK do oddziału należą również  członkowie PZK zamieszkujący tymczasowo lub na stałe poza Polską.

Główne założenia funkcjonowania VOT PZK:

 • Siedzibą VOT PZK jest miasto stołeczne Warszawa.
 • VOT PZK jest oddziałem terenowym Polskiego Związku Krótkofalowców.
 • Poza siedzibą formalną VOT PZK nie będzie prowadził i wynajmował fizycznego lokalu. Ma to na celu zmniejszenie kosztów funkcjonowania VOT PZK.
 • Wszystkie wpłaty składek członkowskich PZK i VOT PZK będą dokonywane tylko i wyłącznie na konto bankowe.
 • Składka członkowska VOT PZK wynosi 40 PLN/rok, a koszty obrotu kart QSL przychodzących będą pokrywane w ramach tej składki.
 • W przypadku członków wysyłających i otrzymujących duże ilości kart QSL, członkowie ci mogą być poproszeni o uregulowanie dopłaty za wysyłkę kart w porozumieniu z QSL Managerem.
 • Ewidencja członków VOT PZK jest prowadzona w postaci elektronicznej.
 • Kontakt pomiędzy Zarządem VOT PZK a członkami jest prowadzony w formie elektronicznej (e-mail). Wszyscy członkowie VOT PZK muszą zarejestrować się na portalu VOT PZK oraz uczestniczyć w liście dyskusyjnej (e-mail) oddziału.
 • W związku z powyższym każdy członek VOT PZK musi posiadać funkcjonalne konto poczty elektronicznej e-mail.
 • VOT PZK prowadzi Listę Dyskusyjną e-mail dla wszystkich członków VOT PZK.
 • VOT PZK będzie realizował wszystkie statutowe zadania określone dla OT w statucie PZK.
 • VOT PZK będzie współpracował z innymi OT PZK a także z SP-DX Clubem, PK-UKF i Grupą SN0HQ.
 • Założeniem jest również wypracowanie algorytmów efektywnej i satysfakcjonującej członków VOT PZK współpracy z ZG PZK.
 • VOT PZK w ramach istniejących możliwości finansowych będzie wspierał polskie ekspedycje dx-owe.

W skrócie:

 • Brak lokalu fizycznego biura i brak kosztów jego utrzymania.
 • Zdalna obsługa biura QSL. Wysyłka na adresy domowe członków oddziału.
 • Najprostsza struktura, w oparciu o Statut PZK.
 • Brak osobowości prawnej, brak OPP.
 • Roczna składka VOT PZK składa się ze składki PZK + składki oddziałowej wysokości 40 zł. (Niezmienna od 2010-2020).
 • Wysyłka kart QSL będzie finansowana w ramach składki VOT PZK.

Inne informacje

Login

Forum. Najnowsze tematy:

 • Brak postów do publikacji.
Powrót na górę strony