SP DX Contest 2013 - Wyniki Oddziałów Terenowych PZK
Od 2011 roku powróciliśmy do współzawodnictwa Oddziałów Terenowych PZK prowadzonego w zawodach SP DX Contest przed laty. Wynik Oddziału jest uzależniony zarówno od liczby członków OT startujących w zawodach, jak też od wyników osiągniętych przez członków OT w zawodach. Wynik Oddziału jest obliczany jako suma punktów zdobytych w zawodach przez członków Oddziału pomnożona przez współczynnik aktywności. Współczynnik aktywności to liczba członków OT startująca w zawodach podzielona przez liczbę wszystkich członków Oddziału. Obliczenia są dokonywane na podstawie danych członkowskich PZK z początku kwietnia danego roku.

Puchar 2013 dla OT73

Puchar za współzawodnictwo w roku 2013 dla OT73

Lp

Nr OT

Nazwa OT

Wynik OT

Uczestnicy z OT

Liczba członków OT

Suma punktów

Współczynnik

1

73

Wirtualny OT PZK

745 689,87

45

79

1 309 100

0,5696

2

04

Bydgoski Oddział PZK - OT-04

451 075,58

40

190

2 142 609

0,2105

3

32

PZK Lubuski Oddział PZK

438 571,60

28

129

2 020 562

0,2171

4

26

PZK Oddział w Toruniu

400 919,13

43

137

1 277 347

0,3139

5

20

Lubelski OT PZK

391 508,93

46

220

1 872 434

0,2091

6

31

Rybnicki OT PZK

385 355,73

27

122

1 741 237

0,2213

7

01

PZK Dolnośląski OT

362 132,45

55

318

2 093 784

0,1730

8

15

Łódzki OT PZK

319 973,17

38

274

2 307 175

0,1387

9

27

OT Południowej Wielkopolski nr 27

287 034,76

35

147

1 205 546

0,2381

10

18

PZK - OT nr 18 w Rzeszowie

275 632,25

22

88

1 102 529

0,2500

11

10

Małopolskie Stowarzyszenie Krótkofalowców OT PZK

259 252,79

23

136

1 532 973

0,1691

12

25

Warszawski OT PZK

233 290,62

49

272

1 295 001

0,1801

13

51

Staropolski OT OT?51 w Ostrowcu Świętokrzyskim

221 765,41

34

123

802 269

0,2764

14

14

Zachodniopomorski OT PZK w Szczecinie

218 867,88

37

201

1 188 985

0,1841

15

09

Pomorski OT PZK

204 544,00

22

176

1 636 352

0,1250

16

06

Śląski OT PZK w Katowicach

194 970,74

32

231

1 407 445

0,1385

17

17

PZK OT Białystok

169 247,00

26

148

963 406

0,1757

18

16

Żuławski Oddział Terenowy Polskiego Związku Krótkofalowców

166 166,28

17

78

762 410

0,2179

19

21

Olsztyński Oddział PZK

165 843,59

22

116

874 448

0,1897

20

11

PZK, OT nr 11 w Opolu

135 925,78

30

135

611 666

0,2222

21

28

OT PZK nr 28 w Tarnowie

133 406,67

20

75

500 275

0,2667

22

22

Środkowopomorski Oddział PZK w Koszalinie

99 449,20

18

113

624 320

0,1593

23

08

PZK Oddział Poznański

78 735,35

19

146

605 019

0,1301

24

05

PZK Oddział Podkarpacki OT05 Krosno

73 029,68

24

114

346 891

0,2105

25

50

PZK Gliwicki OT

72 263,89

12

105

632 309

0,1143

26

24

Skierniewicki OT nr 24 PZK

65 968,60

6

43

472 775

0,1395

27

03

Świętokrzyski Oddział PZK w Kielcach

65 136,59

13

75

375 788

0,1733

28

37

Praski Oddział Terenowy PZK

60 103,28

15

174

697 198

0,0862

29

13

Sudecki OT PZK

51 673,71

24

154

331 573

0,1558

30

29

Górnośląski OT PZK

37 521,57

9

63

262 651

0,1429

31

12

OT PZK przy Dowództwie 2 Korpusu Zmechanizowanego w Krakowie

22 521,00

10

100

225 210

0,1000

32

23

Oddział Nadnotecki PZK w Pile

20 939,62

15

119

166 121

0,1261

 

Inne informacje

Login

Forum. Najnowsze tematy:

  • Brak postów do publikacji.
Powrót na górę strony