SP DX Contest 2012 - Wyniki Oddziałów Terenowych PZK
Od 2011 roku powróciliśmy do współzawodnictwa Oddziałów Terenowych PZK prowadzonego w zawodach SP DX Contest przed laty. Wynik Oddziału jest uzależniony zarówno od liczby członków OT startujących w zawodach, jak też od wyników osiągniętych przez członków OT w zawodach. Wynik Oddziału jest obliczany jako suma punktów zdobytych w zawodach przez członków Oddziału pomnożona przez współczynnik aktywności. Współczynnik aktywności to liczba członków OT startująca w zawodach podzielona przez liczbę wszystkich członków Oddziału. Obliczenia są dokonywane na podstawie danych członkowskich PZK z początku kwietnia danego roku.

Puchar 2012 dla OT73

Puchar za współzawodnictwo w roku 2012 dla OT73

Lp

Nr OT

Nazwa OT

Wynik OT

Uczestnicy z OT

Liczba członków OT

Suma punktów

Współczynnik

1

73

Wirtualny OT PZK

167 919,40

26

73

471 466

0,3562

2

22

Środkowopomorski Oddział PZK w Koszalinie

165 528,68

18

106

974 780

0,1698

3

06

Śląski OT PZK w Katowicach

105 627,35

26

210

853 144

0,1238

4

26

PZK Oddział w Toruniu

101 489,23

34

132

394 017

0,2576

5

04

Bydgoski Oddział PZK - OT-04

96 220,85

28

183

628 872

0,1530

6

25

Warszawski OT PZK

93 752,22

32

255

747 088

0,1255

7

32

PZK Lubuski Oddział PZK

78 488,25

22

122

435 253

0,1803

8

20

Lubelski OT PZK

74 457,54

32

208

483 974

0,1538

9

16

Żuławski Oddział Terenowy Polskiego Związku Krótkofalowców

73 586,28

9

67

547 809

0,1343

10

14

Zachodniopomorski OT PZK w Szczecinie

70 517,31

26

186

504 470

0,1398

11

17

PZK OT Białystok

69 727,43

17

150

615 242

0,1133

12

21

Olsztyński Oddział PZK

64 000,89

18

114

405 339

0,1579

13

51

Staropolski OT OT?51 w Ostrowcu Świętokrzyskim

63 488,54

21

110

332 559

0,1909

14

31

Rybnicki OT PZK

59 978,94

16

117

438 596

0,1368

15

28

OT PZK nr 28 w Tarnowie

59 507,56

17

72

252 032

0,2361

16

03

Świętokrzyski Oddział PZK w Kielcach

59 028,50

11

66

354 171

0,1667

17

10

Małopolskie Stowarzyszenie Krótkofalowców OT PZK

47 242,69

14

134

452 180

0,1045

18

01

PZK Dolnośląski OT

45 895,77

35

299

392 081

0,1171

19

18

PZK - OT nr 18 w Rzeszowie

44 656,80

11

86

349 135

0,1279

20

13

Sudecki OT PZK

34 208,98

15

142

323 845

0,1056

21

27

OT Południowej Wielkopolski nr 27

27 714,89

26

141

150 300

0,1844

22

24

Skierniewicki OT nr 24 PZK

22 185,12

5

43

190 792

0,1163

23

15

Łódzki OT PZK

19 823,67

19

262

273 358

0,0725

24

08

PZK Oddział Poznański

18 937,77

15

137

172 965

0,1095

25

50

PZK Gliwicki OT

16 797,27

12

88

123 180

0,1364

26

11

PZK, OT nr 11 w Opolu

16 560,11

11

127

191 194

0,0866

27

09

Pomorski OT PZK

13 513,18

10

170

229 724

0,0588

28

23

Oddział Nadnotecki PZK w Pile

9 780,97

7

121

169 071

0,0579

29

05

PZK Oddział Podkarpacki OT05 Krosno

8 971,64

13

111

76 604

0,1171

30

29

Górnośląski OT PZK

6 471,20

8

60

48 534

0,1333

31

37

Praski Oddział Terenowy PZK

6 105,04

9

163

110 569

0,0552

32

12

OT PZK przy Dowództwie 2 Korpusu Zmechanizowanego w Krakowie

4 108,09

6

88

60 252

0,0682

 

Inne informacje

Login

Forum. Najnowsze tematy:

  • Brak postów do publikacji.
Powrót na górę strony