SPPA-ALL-SP5CIB 240Dyplom SP-PA ALL - za wszystkie 380 powiatów SP*

Trzej nasi członkowie, a mianowicieJanusz SP5CIB, Zygi SP5ELA i Mirek SP5IDKsą w posiadaiu (są zdobywcami) polskiego dyplomu SP-PA za wszystkie 380 powiatów.

Galeria zdobywców SP-PA ALL:Galeria zdobywców SP-PA ALL:http://sppa.pzk.org.pl/galeria.htm

Zachęcamy innych naszych członków oraz wszystkich krótkofalowców do zdobycia tego dyplomu. Regulamin dyplomy SP-PA znajduje się tutaj:http://awards.pzk.org.pl/polskie-dyplomy/sp-pa.html

*Dyplom  SP-PA  klasy  podstawowej  uzyskuje  się  za potwierdzone   kartami   QSL  łączności  lub  nasłuchy przeprowadzone  po  1.01.1999  roku  –  na KF ze 100 powiatami,a na UKF z 50różnymi powiatami w co najmniej trzech okręgach SP, zgodnie z podziałem administracyjnym Polski. Za 100, 200, 300, 350 i wszystkie powiaty wydawane są nalepki. Jest to dyplom wyczynowy i jeden z najtrudniejszych dyplomów wydawanych przez ZGPZK, bo dla jego dobycia  wraz  z wszystkimi nalepkami trzeba poświęcić wiele czasu, wymaga cierpliwości, systematycznej pracy w eterze ikosztów  po­zyskiwania QSL - często directami od nie członkówPZK, a to jest bardzo trudne. Ale na pewno warto powalczyć i posia­dać w swoim krótkofalarskim dorobku to wspaniałe trofeum. Dyplom ten jest także bardzo poszukiwanym dyplomem przez nadawców spoza SP. Warto zaznaczyć, żedyplomy wydawane przez centralne narodowe federacje krótkofalarskie, takie jak nasz związek PZK, są najcenniejszymi trofeami krótkofalarskimi w dziedzinie zdobywania dyplomów.

SPPA-ALL-SP5CIB 300

SPPA-ALL-SP5ELA 300

SPPA-ALL-SP5IDK 300

Login

Forum. Najnowsze tematy:

  • Brak postów do publikacji.
Powrót na górę strony