SPPA-ALL-SP5CIB 240Dyplom SP-PA ALL - za wszystkie 380 powiatów SP*

Trzej nasi członkowie, a mianowicie Janusz SP5CIB, Zygi SP5ELA i Mirek SP5IDK są w posiadaiu (są zdobywcami) polskiego dyplomu SP-PA za wszystkie 380 powiatów.

Galeria zdobywców SP-PA ALL: Galeria zdobywców SP-PA ALL: http://sppa.pzk.org.pl/galeria.htm

Zachęcamy innych naszych członków oraz wszystkich krótkofalowców do zdobycia tego dyplomu. Regulamin dyplomy SP-PA znajduje się tutaj: http://awards.pzk.org.pl/polskie-dyplomy/sp-pa.html

*Dyplom  SP-PA  klasy  podstawowej  uzyskuje  się  za potwierdzone   kartami   QSL  łączności  lub  nasłuchy przeprowadzone  po  1.01.1999  roku  –  na KF ze 100 powiatami, a na UKF z 50 różnymi powiatami w co najmniej trzech okręgach SP, zgodnie z podziałem administracyjnym Polski. Za 100, 200, 300, 350 i wszystkie powiaty wydawane są nalepki. Jest to dyplom wyczynowy i jeden z najtrudniejszych dyplomów wydawanych przez ZG PZK, bo dla jego dobycia  wraz  z wszystkimi nalepkami trzeba poświęcić wiele czasu, wymaga cierpliwości, systematycznej pracy w eterze i kosztów  po­zyskiwania QSL - często directami od nie członków PZK, a to jest bardzo trudne. Ale na pewno warto powalczyć i posia­dać w swoim krótkofalarskim dorobku to wspaniałe trofeum. Dyplom ten jest także bardzo poszukiwanym dyplomem przez nadawców spoza SP. Warto zaznaczyć, że dyplomy wydawane przez centralne narodowe federacje krótkofalarskie, takie jak nasz związek PZK, są najcenniejszymi trofeami krótkofalarskimi w dziedzinie zdobywania dyplomów.

SPPA-ALL-SP5CIB 300

SPPA-ALL-SP5ELA 300

SPPA-ALL-SP5IDK 300

Inne informacje

Login

Forum. Najnowsze tematy:

  • Brak postów do publikacji.
Powrót na górę strony