Współzawodnictwa

Współzawodnictwa

SP DX Contest 2016 - Wyniki Oddziałów Terenowych PZK
Od 2011 roku powróciliśmy do współzawodnictwa Oddziałów Terenowych PZK prowadzonego w zawodach SP DX Contest przed laty. Wynik Oddziału jest uzależniony zarówno od liczby członków OT startujących w zawodach, jak też od wyników osiągniętych przez członków OT w zawodach. Wynik Oddziału jest obliczany jako suma punktów zdobytych w zawodach przez członków Oddziału pomnożona przez współczynnik aktywności. Współczynnik aktywności to liczba członków OT startująca w zawodach podzielona przez liczbę wszystkich członków Oddziału. Obliczenia są dokonywane na podstawie danych członkowskich PZK z początku kwietnia danego roku.

Lp

Nr OT

Nazwa OT

Wynik OT

Uczestnicy z OT

Liczba członków OT

Suma punktów

Współczynnik

1

73

Wirtualny OT PZK

503 324,74

50

95

956 317

0,5263

2

31

Rybnicki OT PZK

287 976,27

36

132

1 055 913

0,2727

3

04

Bydgoski Oddział PZK - OT-04

177 207,51

46

169

651 045

0,2722

4

20

Lubelski OT PZK

130 129,07

33

190

749 228

0,1737

5

22

Środkowopomorski Oddział PZK w Koszalinie

118 794,23

21

106

599 628

0,1981

6

15

Łódzki OT PZK

79 637,86

24

262

869 380

0,0916

7

14

Zachodniopomorski OT PZK w Szczecinie

79 105,50

31

224

571 601

0,1384

8

27

OT Południowej Wielkopolski nr 27

78 599,80

31

132

334 683

0,2348

9

01

PZK Dolnośląski OT

66 492,79

32

329

683 629

0,0973

10

21

Olsztyński Oddział PZK

56 132,75

17

122

402 835

0,1393

11

37

Praski Oddział Terenowy PZK

51 214,44

30

142

242 415

0,2113

12

17

PZK OT Białystok

49 896,66

19

143

375 538

0,1329

13

09

Pomorski OT PZK

43 032,79

34

185

234 149

0,1838

14

26

PZK Oddział w Toruniu

42 148,81

27

134

209 183

0,2015

15

25

Warszawski OT PZK

37 193,31

36

305

315 110

0,1180

16

03

Świętokrzyski Oddział PZK w Kielcach

36 413,17

12

65

197 238

0,1846

17

11

PZK, OT nr 11 w Opolu

35 521,83

15

123

291 279

0,1220

18

10

Małopolskie Stowarzyszenie Krótkofalowców OT PZK

34 199,02

12

123

350 540

0,0976

19

06

Śląski OT PZK w Katowicach

31 618,35

26

243

295 510

0,1070

20

08

PZK Oddział Poznański

28 315,68

18

161

253 268

0,1118

21

32

PZK Lubuski Oddział PZK

26 973,87

18

124

185 820

0,1452

22

16

Żuławski Oddział Terenowy Polskiego Związku Krótkofalowców

26 939,82

9

83

248 445

0,1084

23

12

OT PZK przy Dowództwie 2 Korpusu Zmechanizowanego w Krakowie

21 152,38

18

121

142 191

0,1488

24

50

PZK Gliwicki OT

19 948,22

13

138

211 758

0,0942

25

24

Skierniewicki OT nr 24 PZK

19 528,64

7

36

100 433

0,1944

26

18

PZK - OT nr 18 w Rzeszowie

18 797,00

10

100

187 970

0,1000

27

28

OT PZK nr 28 w Tarnowie

17 559,39

12

85

124 379

0,1412

28

13

Sudecki OT PZK

16 661,01

16

147

153 073

0,1088

29

23

Oddział Nadnotecki PZK w Pile

10 619,07

7

100

151 701

0,0700

30

05

PZK Oddział Podkarpacki OT05 Krosno

6 506,11

11

114

67 427

0,0965

31

29

Górnośląski OT PZK

6 147,49

9

73

49 863

0,1233

32

51

Staropolski OT OT?51 w Ostrowcu Świętokrzyskim

3 709,16

11

112

37 766

0,0982

Puchar Prezesa PZK za współzawodnictwo OT PZK w SP DX Contest 2015 dla VOT PZK

Prezes PZPuchar-SP-DX-Contest2015-OT-PZK 200K Jerzy Jakubowski SP7CBG tradycyjnie już na posiedzeniu Zarządu Głównego PZK w Warszawie wręczył przedstawicielowi Wirtualnego Oddziału Terenowego PZK (OT73) puchar za zwycięstwo we współzawodnictwie OT PZK w SP-DX Contest 2015. Puchar odebrał Marcin SP5ES.

Współzawodnictwo Oddziałów Terenowych PZK
Warto także zwrócić uwagę na Współzawodnictwo Oddziałów PZK. Takie współzawodnictwo było prowadzone w latach osiemdziesiątych i powróciliśmy do niego w 2011 roku. Wynik Oddziału jest uzależniony zarówno od ilości członków OT startujących w zawodach, jak też od wyników osiągniętych przez członków OT w zawodach. Wynik Oddziału jest obliczany jako suma punktów zdobytych w zawodach przez członków Oddziału pomnożona przez współczynnik aktywności.

 

SP DX Contest 2015 - Wyniki Oddziałów Terenowych PZK
Od 2011 roku powróciliśmy do współzawodnictwa Oddziałów Terenowych PZK prowadzonego w zawodach SP DX Contest przed laty. Wynik Oddziału jest uzależniony zarówno od liczby członków OT startujących w zawodach, jak też od wyników osiągniętych przez członków OT w zawodach. Wynik Oddziału jest obliczany jako suma punktów zdobytych w zawodach przez członków Oddziału pomnożona przez współczynnik aktywności. Współczynnik aktywności to liczba członków OT startująca w zawodach podzielona przez liczbę wszystkich członków Oddziału. Obliczenia są dokonywane na podstawie danych członkowskich PZK z początku kwietnia danego roku.

 

Lp

Nr OT

Nazwa OT

Wynik OT

Uczestnicy z OT

Liczba członków OT

Suma punktów

Współczynnik

1

73

Wirtualny OT PZK

365 062,96

48

92

699 704

0,5217

2

31

Rybnicki OT PZK

249 553,97

24

134

1 393 343

0,1791

3

27

OT Południowej Wielkopolski nr 27

152 424,78

30

138

701 154

0,2174

4

04

Bydgoski Oddział PZK - OT-04

150 389,57

33

181

824 864

0,1823

5

26

PZK Oddział w Toruniu

142 732,13

30

141

670 841

0,2128

6

01

PZK Dolnośląski OT

140 982,91

37

321

1 223 122

0,1153

7

09

Pomorski OT PZK

130 781,93

20

186

1 216 272

0,1075

8

32

PZK Lubuski Oddział PZK

121 835,63

27

123

555 029

0,2195

9

11

PZK, OT nr 11 w Opolu

117 023,67

19

128

788 370

0,1484

10

22

Środkowopomorski Oddział PZK w Koszalinie

107 176,79

18

109

649 015

0,1651

11

16

Żuławski Oddział Terenowy Polskiego Związku Krótkofalowców

75 523,09

14

81

436 955

0,1728

12

08

PZK Oddział Poznański

69 201,81

22

149

468 685

0,1477

13

14

Zachodniopomorski OT PZK w Szczecinie

65 363,89

27

226

547 120

0,1195

14

28

OT PZK nr 28 w Tarnowie

64 158,62

20

87

279 090

0,2299

15

15

Łódzki OT PZK

62 424,07

18

259

898 213

0,0695

16

21

Olsztyński Oddział PZK

49 553,77

11

125

563 111

0,0880

17

06

Śląski OT PZK w Katowicach

41 929,35

29

243

351 339

0,1193

18

20

Lubelski OT PZK

40 369,97

25

184

297 123

0,1359

19

25

Warszawski OT PZK

38 612,24

31

302

376 158

0,1026

20

10

Małopolskie Stowarzyszenie Krótkofalowców OT PZK

31 030,20

9

115

396 497

0,0783

21

51

Staropolski OT OT?51 w Ostrowcu Świętokrzyskim

26 234,44

16

118

193 479

0,1356

22

18

PZK - OT nr 18 w Rzeszowie

25 693,54

16

104

167 008

0,1538

23

37

Praski Oddział Terenowy PZK

24 823,29

21

146

172 581

0,1438

24

23

Oddział Nadnotecki PZK w Pile

20 913,00

10

100

209 130

0,1000

25

17

PZK OT Białystok

19 752,99

11

150

269 359

0,0733

26

29

Górnośląski OT PZK

18 409,83

9

69

141 142

0,1304

27

03

Świętokrzyski Oddział PZK w Kielcach

17 314,66

13

68

90 569

0,1912

28

13

Sudecki OT PZK

12 203,64

13

147

137 995

0,0884

29

50

PZK Gliwicki OT

11 136,64

10

125

139 208

0,0800

30

12

OT PZK przy Dowództwie 2 Korpusu Zmechanizowanego w Krakowie

10 049,63

8

113

141 951

0,0708

31

05

PZK Oddział Podkarpacki OT05 Krosno

7 529,03

12

117

73 408

0,1026

32

24

Skierniewicki OT nr 24 PZK

5 573,84

3

38

70 602

0,0789

spdxc-victoryWspółzawodnictwo o puchar Prezesa PZK w SP-DX Contest 2015

W zjeździe SPDXC 2015 w Żarkach k/Częstochowy udział wzięli członkowie OT73: SP5ELA, SP5ES, SP5FKW.
 W sobotę 19.09.2015 zostały ogłoszone wyniki tegorocznego SP-DX Contestu. Wygraliśmy puchar Prezesa PZK za współzawodnictwo OT PZK w SP-DX Contest 2015. Mamy bardzo wysoki współczynnik aktywności: 0,52. Gratuluję wszystkim naszym członkom startującym w SP-DX Contest, którzy przyczynili się do osiągnięcia tego sukcesu!
 *Zwycięstwo! SP5ELA i szef komisji SP-DX Contest – Tomek SP7UWL. /Fotka Marcina SP5ES/.
73 ZYGI SP5ELA
 

Puchar za SP-DX Contest 2014Puchar Prezesa PZK dla VOT PZK za współzawodnictwo OT PZK w SP-DX Contest 2014.

 

Jest! Zdobyliśmy puchar we współzawodnictwie. Wręczenie pucharu Prezesa PZK odbyło się w czasie posiedzenie Zarządu Głównego w Warszawie w maju tego roku. Puchar jest niezwykle oryginalny. Zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami, puchar ten zostanie przekazany na sesji wyjazdowej Zarządu VOT PZK do Pułtuska do klubu SP5PAU. Klub SP5PAU od czasu reaktywacji w roku 2011 i rejestracji w OT-73 jest zawsze aktywny w SP-DX Contest. Klub SP5PAU działa pod "wodzą" Ryszarda SP5DXU.

 

Podkategorie

DXCC Challenge

Login

Forum. Najnowsze tematy:

  • Brak postów do publikacji.