Informacje Zarządu VOT PZK

Certyfikaty LoTW dla SP73VOT i SN2012WA

 lotw logo 60Informuje, że po krótkiej walce uzyskaliśmy certyfikaty LoTW dla znaków: SP73VOT i SN2012WA

Znak SN2012WA jest połączony (merge) ze znakiem klubowym SP73VOT.

73, Zygi SP5ELA

 

logo vot new 50Komunikat OT-73.
Aby udowodnić, że zrobienie rzeczy niemożliwej do wykonania w kraju nad Wisłą jest możliwe, OT-73 postanowił doprowadzić do pozyskania składek PZK i oddziałowych w regulaminowym terminie od wszystkich członków oddziału (termin regulaminowy to (15.01 danego roku). Sukces! Na dzień dzisiejszy wszyscy członkowie VOT PZK (OT-73) w liczbie 56 mają opłacone składki członkowskie. Wszystkie składki PZK zostały też przekazane na główne konto PZK w banku Nordea.
Zachęcamy inne OT PZK do zwiększenia dyscypliny organizacyjnej w zakresie opłacania składek.


*Jednocześnie niniejszym dziękuję wszystkim członkom VOT PZK za dyscyplinę składkową, a skarbnikowi Tomkowi SP5UAF w szczególności, bo wykonał trudną pracę.

73, Zygmunt SP5ELA
     Prezes OT-73

logo vot new 50W dniach 11-12.01.2011 odbyło się głosowanie zarządu VOT PZK na którym podjęto uchwałę o wyborze członka ZG PZK z OT-73. W głosowaniu wzięli udział wszyscy członkowie zarządu VOT PZK (8). Wszyscy członkowie zarzadu VOT PZK głosowali za przyjeciem uchwały.

Głosowanie prowadził Jarek SP3SWJ.

logo vot new 50
Informuję, że w dniu 13.12.2010 w Warszawie odbyło się pilnie zwołane posiedzenie Zarządu VOT PZK. Przybyło pięciu członków 8 osobowego zarządu.
Podjęto dwie uchwały o charakterze porządkowo-formalnym oraz uchwałę określającą wysokość składki oddziałowej VOT PZK.

Prezes VOT PZK
Zygmunt Szumski SP5ELA

logo vot new 50
W ostatnich tygodniach listopada i grudnia 2010 roku trwały intensywne prace związane z przystosowaniem witryny internetowej do potrzeb członków VOT PZK. W najbliższym czasie do członków VOT zostaną rozesłane informacje o sposobie logowania oraz o opcjach dostępnych po zalogowaniu. Wszyscy członkowie VOT PZK mają konta na portalu i dostęp do FORUM dyskusyjnego VOT.

Administratorzy OT73

Zarząd Wirtualnego Oddzialu Terenowego PZK (VOT PZK)

Funkcja
Adres email
Telefony
Zdjęcie
Prezes
Zygmunt Szumski
sp5ela(o)rf.pl
sp5ela(o)gmail.com
+48226696042
+48601296042
SP5ELA
Wiceprezes
ds. technicznych
Jarosław Seroczyński
sp3swj(o)gmail.com
+48781405209
SP3SWJ
Skarbnik
Edward Krolski
sp5elw(o)austropack.pl
+4822129329
+48600318821
SP5ELW
Sekretarz
Andrzej Łobzowski
sp5ddf(o)label.pl
+48505120962
SP5DDF
Członek Zarządu
Tomasz Barbachowski
sp5uaf(o)sp5zcc.net
+48607608312
SP5UAF
Członek Zarządu
Jacek Porayski
sp5auy(o)gmail.com
+48227517971
SP5AUY
Członek Zarządu
Janusz Leszczyński
sp5cib(o)rf.pl
 +48602691477
 sp5cib
Członek Zarządu
Wiktor Jarzembski
sq5kwj(o)wp.pl
 +48602388609
 sp5cib

Adres poczty elektronicznej Zarządu VOT PZK: ot73(at)pzk.org.pl

 

Komisja Rewizyjna Wirtualnego Oddziału Terenowego PZK (VOT PZK)

Funkcja  Adres emailTelefony Foto
PrzewodniczącyTomasz Rogowski SP5AUCsp5auc(o)gmail.com +48515446543

SP5AUC

CzłonekMarcin Boboli SP5IOUsp5iou(o)10g.pl +48507009010

SP5BTN

CzłonekRafał Kalinowski SQ5OUOsq5ouo(o)gmail.com +48698835888

SQ5OUO

Aktualizacja: 12.08.2016 r.


 


 

Władze Wirtualnego Oddziału Terenowego PZK w kadencji 2012 - 2016 (do 13.03.2016 r.)

 

Zarząd Wirtualnego Oddzialu Terenowego PZK (VOT PZK)

Funkcja Adres emailTelefony Zdjęcie
PrezesZygmunt Szumski

SP5ELA

sp5ela(o)rf.pl

+48226696042

+48601296042

SP5ELA

Wiceprezes do spraw TechnicznychJarosław Seroczyński

SP3SWJ

sp3swj(o)gmail.com +48781405209

SP3SWJ

SkarbnikTomasz Barbachowski

SP5UAF

sp5uaf(o)sp5zcc.net +48607608312

SP5UAf

SekretarzAndrzej Łobzowski SP5DDF sp5ddf(o)label.pl+48505120962

SP5DDF

Członek ZarząduHenryk Ignasiak SP5DED sp5ded(o)gmail.com+48791996399

SP5DED

Członek ZarząduJacek Jakubik SP5OXJ sp5oxj(o)wp.pl+48519457758

SP5OXJ

Członek ZarząduJacek Porayski SP5AUY sp5auy(o)gmail.com

+48227517971

SP5AUY

Komisja Rewizyjna Wirtualnego Oddziału Terenowego PZK (VOT PZK) (do 13.03.2016 r.)

Funkcja  Adres email TelefonyFoto
Przewodniczący Edward Krolski SP5ELWsp5elw(o)austropack.pl

+4822129329

+48600318821

SP5ELW

CzłonekTomasz Rogowski SP5AUC sp5auc(o)gmail.com+48515446543

SP5AUC

CzłonekAndrzej Walczyk SP5BTN sp5btn(o)gmail.com+48606493423

SP5BTN

CzłonekRafał Kalinowski SQ5OUO sq5ouo(o)gmail.com+48698835888

SQ5OUO

Aktualizacja: 12.08.2016

VOT logo
W związku z zapotrzebowaniem na szybką i nowoczesną obsługę członków PZK na terenie Warszawy i okolic w wyniku ustaleń międzyklubowych, na  wniosek prezesa klubu SP5PBE podjęto inicjatywę powołania nowego OT PZK. Od początku istnienia VOT PZK do oddziału należą również  członkowie PZK zamieszkujący tymczasowo lub na stałe poza Polską.

Główne założenia funkcjonowania VOT PZK:

 • Siedzibą VOT PZK jest miasto stołeczne Warszawa.
 • VOT PZK jest oddziałem terenowym Polskiego Związku Krótkofalowców.
 • Poza siedzibą formalną VOT PZK nie będzie prowadził i wynajmował fizycznego lokalu. Ma to na celu zmniejszenie kosztów funkcjonowania VOT PZK.
 • Wszystkie wpłaty składek członkowskich PZK i VOT PZK będą dokonywane tylko i wyłącznie na konto bankowe.
 • Składka członkowska VOT PZK wynosi 40 PLN/rok, a koszty obrotu kart QSL przychodzących będą pokrywane w ramach tej składki.
 • W przypadku członków wysyłających i otrzymujących duże ilości kart QSL, członkowie ci mogą być poproszeni o uregulowanie dopłaty za wysyłkę kart w porozumieniu z QSL Managerem.
 • Ewidencja członków VOT PZK jest prowadzona w postaci elektronicznej.
 • Kontakt pomiędzy Zarządem VOT PZK a członkami jest prowadzony w formie elektronicznej (e-mail). Wszyscy członkowie VOT PZK muszą zarejestrować się na portalu VOT PZK oraz uczestniczyć w liście dyskusyjnej (e-mail) oddziału.
 • W związku z powyższym każdy członek VOT PZK musi posiadać funkcjonalne konto poczty elektronicznej e-mail.
 • VOT PZK prowadzi Listę Dyskusyjną e-mail dla wszystkich członków VOT PZK.
 • VOT PZK będzie realizował wszystkie statutowe zadania określone dla OT w statucie PZK.
 • VOT PZK będzie współpracował z innymi OT PZK a także z SP-DX Clubem, PK-UKF i Grupą SN0HQ.
 • Założeniem jest również wypracowanie algorytmów efektywnej i satysfakcjonującej członków VOT PZK współpracy z ZG PZK.
 • VOT PZK w ramach istniejących możliwości finansowych będzie wspierał polskie ekspedycje dx-owe

W skrócie:

 • Brak lokalu fizycznego biura i brak kosztów utrzymania.
 • Zdalna obsługa biura QSL. Wysyłka na adresy domowe członków oddziału.
 • Najprostsza struktura, w oparciu o Statut PZK.
 • Brak osobowości prawnej, brak OPP.
 • Roczna składka VOT PZK składa się ze składki PZK + składki oddziałowej wysokości 40 zł.
 • Wysyłka kart QSL będzie finansowana w ramach składki VOT PZK.

Login

Forum. Najnowsze tematy:

 • Brak postów do publikacji.