SP DX Contest

SP DX Contest

sp-dx-contest
 

SP DX Contest 2017 - wyniki

W dniu 13.07.2017 r. Komisja Zawodów SP DX Contest opublikowała wyniki tegorocznej edycji naszych zawodów.

Link do portalu SP DX Contest

Wyniki stacji polskich w SP DX Contest 2017

W kategorii MO MB Mixed (wielu operatorów) zwyciętwo odniosła nasza stacja klubowa / kontestowaSN5W. W katerorii SO 40M CW zwyciężyła stacjaSO4M(operator Tomek SP5UAF).

SP5ELA puchar 3Z6AEF 500W przypadku SN5W obroniony został tytuł mistrzowski z 2016 r. w tej samej kategorii. Operatorami stacji SN5W byli podobnie, jak w roku 2016 Zbyszek SP5GRM i Zygi SP5ELA.

Na spotkaniu Zespołu SN0HQ w Burzeninie w październiku 2017 r. wręczony został puchar Prezesa PZK za współzawodnictwo OT PZK w SP-DX Conteście za rok 2016. Prezes PZK 3Z6AEF wręczył puchar osobiście prezesowi OT73 Zygiemu SP5ELA.

W minionych latach (2011-2015) puchar ten był tradycyjnie wręczany przez Prezesa PZK (2011-2012 - SP2JMR, 2013-2015 - SP7CBG) członkowi ZG PZK z ramienia OT73 (Marcin SP5ES) na posiedzeniu ZG PZK w Warszawie.

Burzenin 2017. L to R: SP5ELA i 3Z6AEF

sp-dx-contest

 

SP-DX Contest 2017

Zapraszamy wszystkich do udziału w naszych polskich zawodach SP-DX Contest 2017.
To zawody Polska - reszta świata. SP-DX Contest to jedne z najstarszych zawodów świata. Tradycja zawodów sięga roku 1933.

Zawody zaczynają się tradycyjnie o godzinie 15:00 UTC (17:00 - local).
1.04.2017 15:00 UTC do 2.04.2017 15:00 UTC.

Regulamin zadodów na stronie:
http://spdxcontest.pzk.org.pl/pl/index.php

SP-DX-Contest-iconKoleżanki i Koledzy Krótkofalowcy

 

Już za trzy dni eter zapełni się stacjami pracującymi w jednych z najstarszych międzynarodowych zawodów krótkofalarskich. Jak co roku w pierwszy pełny weekend kwietnia PZK i SPDX Klub organizują najważniejsze dla stacji SP zawody. Odbywają się one już od 83 lat. Tym razem na szczęście zawody te nie wypadają w okresie Świąt Wielkiej Nocy. Liczę więc na bardzo szeroki udział naszych stacji. Koleżanki i Koledzy, apeluję o maksymalną aktywność na pasmach 2-3 kwietnia w SP DX Conteście 2016, aby stacje zagraniczne mogły zaliczyć wszystkie województwa, a może także powiaty i to na jak największej ilości pasm. Nie tylko najwięksi "Contestmani" zauważyli już, że propagacja na wyższych pasmach z każdym dniem staje się coraz gorsza, co jest związane z malejącą ilością plam na słońcu. Mimo to wierzę w maksymalną aktywność tam gdzie w najbliższy weekend warunki pozwolą na nawiązanie jak największej ilości łączności. Dziękuję Komisji Zawodów za ciężką pracę przy rozliczaniu ubiegłorocznego oraz propagowaniu tegorocznego SP DX Contestu i zapraszam do lektury zamieszczonego poniżej "przedkontestowego" komunikatu Komisji naszych zawodów.

 

Do usłyszenia!


Jerzy Jakubowski SP7CBG prezes PZK

SP-DX-Contest 2015 banner

 

4 - 5.04.2015, 15:00 UTC w sobotę do 15:00 UTC w niedzielę

 

     SP DX Contest - regulamin zawodów

 1. Organizatorzy: Polski Związek Krótkofalowców oraz SPDXC - Stowarzyszenie Miłośników Dalekosiężnych Łączności Radiowych.
 2. Termin Zawodów: pierwszy weekend kwietnia - od 15:00 UTC w sobotę do 15:00 UTC w niedzielę
 3. Pasma: 160, 80, 40, 20, 15 i 10m wg Band Planu IARU dla zawodów KF.
 4. Emisje: PHONE i CW. Łączności na PHONE i CW z tą samą stacją w kategorii MIXED liczą się oddzielnie. Łączności mieszane (PHONE /CW) nie są zaliczane.
 5. Wywołanie w zawodach:
  • dla stacji polskich:"CQ CONTEST" na PHONE oraz "CQ TEST" na CW.
  • dla stacji zagranicznych: "CQ SP"

Od 2011 roku przywrócono współzawodnictwo Oddziałów Terenowych PZK w zawodach SP DX Contest. Przykładowe rezultaty takiego współzawodnictwa z 1966 roku na dole strony.

Rezultaty oddziałów zależą od liczby członków i klubów danego oddziału, oraz od liczby uczestników zawodów (indywidualnych i klubów) z tego oddziału.

Wyliczne są według formuły: A * B/C, gdzie poszczególne wielkości oznaczają:

    A - suma punktów zdobytych przez członków (indywidualnych i klubów ) danego OT w zawodach
    B - liczba uczestników zawodów (indywidualnych + klubów ) z danego OT
    C - liczba wszystkich członków indywidualnych + liczba zarejestrowanych klubów danego OT

Użycie współczynnika aktywności danego oddziału (B/C) pozwala na wyrównanie szans między dużymi i małymi oddziałami.

Współzawodnictwo OT jest dodatkową formą naszej contestowej zabawy i ma na celu zmobilizowanie samych OT jak i członków poszczególnych OT do aktywnego udziału w SP DX Contest. Im więcej stacji z oddziału wystartuje, tym lepsze miejsce zajmie oddział.

Członkowie OT-73 PZK starają się co roku aktywnie uczestniczyć w SP DX Contest. Dzięki temu wielokrotnie (2011 - 2017) OT-73 zajął pierwsze miejsce.

Zapraszamy do zapoznania się z wynikami współzawodnictwa OT PZK z poszczególnych lat.

/Komisja SP DX Contest/

 

Krótkofalowiec Polski 1966

KP 1966 tabela

W 2011 roku organizatorzy zawodów SP DX Contest powrócili do pomysłu prowadzenia współzawodnictwa Oddziałów Terenowych PZK w SP DX Contest. Wyniki OT są wyliczane na podstawie oficjalnych wyników zawodów. Wynik sumaryczny OT zależy zarówno od indywidualnych wyników członków danego OT, jak też i od aktywności członków OT, tzn. od tego, ilu członków danego OT wystartowało w zawodach. Zalicza sie również aktywność stacji klubowych zarejestrowanych w OT PZK. Dane do obliczeń są pobierane z systemu elektronicznej ewidencji członków PZK - OSEC wg. stanu na dzień zawodów.

Wynik Oddziału Terenowego jest wyliczany wg, formuły: A * B/C, gdzie poszczególne wielkości oznaczają:

 • A - suma punktów (wyników) zdobytych przez członków danego OT w zawodach + wyników stacji klubowych
 • B - liczba członków danego OT + liczba stacji klubowych, którzy wystartowali w zawodach
 • C - liczba wszystkich członków danego OT + liczba zarejestrowanych stacji klubowych

Członkowie OT-73 PZK co roku aktywnie uczestniczą w zawodach SP DX Contest. Duży jest zarówno nasz procentowy udział w zawodach, jak też wysokie są osiągane wyniki. Dzięki temu wielokrotnie (2011 - 2017) OT-73 zajął pierwsze miejsce we współzawodnictwie Oddziałów Terenowych PZK w zawodach SP DX Contest.

Zapraszamy do zapoznania się z wynikami współzawodnictwa OT PZK z poszczególnych lat.

SP DX Contest 2012 - Wyniki Oddziałów Terenowych PZK
Od 2011 roku powróciliśmy do współzawodnictwa Oddziałów Terenowych PZK prowadzonego w zawodach SP DX Contest przed laty. Wynik Oddziału jest uzależniony zarówno od liczby członków OT startujących w zawodach, jak też od wyników osiągniętych przez członków OT w zawodach. Wynik Oddziału jest obliczany jako suma punktów zdobytych w zawodach przez członków Oddziału pomnożona przez współczynnik aktywności. Współczynnik aktywności to liczba członków OT startująca w zawodach podzielona przez liczbę wszystkich członków Oddziału. Obliczenia są dokonywane na podstawie danych członkowskich PZK z początku kwietnia danego roku.

Puchar 2012 dla OT73

Puchar za współzawodnictwo w roku 2012 dla OT73

Lp

Nr OT

Nazwa OT

Wynik OT

Uczestnicy z OT

Liczba członków OT

Suma punktów

Współczynnik

1

73

Wirtualny OT PZK

167 919,40

26

73

471 466

0,3562

2

22

Środkowopomorski Oddział PZK w Koszalinie

165 528,68

18

106

974 780

0,1698

3

06

Śląski OT PZK w Katowicach

105 627,35

26

210

853 144

0,1238

4

26

PZK Oddział w Toruniu

101 489,23

34

132

394 017

0,2576

5

04

Bydgoski Oddział PZK - OT-04

96 220,85

28

183

628 872

0,1530

6

25

Warszawski OT PZK

93 752,22

32

255

747 088

0,1255

7

32

PZK Lubuski Oddział PZK

78 488,25

22

122

435 253

0,1803

8

20

Lubelski OT PZK

74 457,54

32

208

483 974

0,1538

9

16

Żuławski Oddział Terenowy Polskiego Związku Krótkofalowców

73 586,28

9

67

547 809

0,1343

10

14

Zachodniopomorski OT PZK w Szczecinie

70 517,31

26

186

504 470

0,1398

11

17

PZK OT Białystok

69 727,43

17

150

615 242

0,1133

12

21

Olsztyński Oddział PZK

64 000,89

18

114

405 339

0,1579

13

51

Staropolski OT OT?51 w Ostrowcu Świętokrzyskim

63 488,54

21

110

332 559

0,1909

14

31

Rybnicki OT PZK

59 978,94

16

117

438 596

0,1368

15

28

OT PZK nr 28 w Tarnowie

59 507,56

17

72

252 032

0,2361

16

03

Świętokrzyski Oddział PZK w Kielcach

59 028,50

11

66

354 171

0,1667

17

10

Małopolskie Stowarzyszenie Krótkofalowców OT PZK

47 242,69

14

134

452 180

0,1045

18

01

PZK Dolnośląski OT

45 895,77

35

299

392 081

0,1171

19

18

PZK - OT nr 18 w Rzeszowie

44 656,80

11

86

349 135

0,1279

20

13

Sudecki OT PZK

34 208,98

15

142

323 845

0,1056

21

27

OT Południowej Wielkopolski nr 27

27 714,89

26

141

150 300

0,1844

22

24

Skierniewicki OT nr 24 PZK

22 185,12

5

43

190 792

0,1163

23

15

Łódzki OT PZK

19 823,67

19

262

273 358

0,0725

24

08

PZK Oddział Poznański

18 937,77

15

137

172 965

0,1095

25

50

PZK Gliwicki OT

16 797,27

12

88

123 180

0,1364

26

11

PZK, OT nr 11 w Opolu

16 560,11

11

127

191 194

0,0866

27

09

Pomorski OT PZK

13 513,18

10

170

229 724

0,0588

28

23

Oddział Nadnotecki PZK w Pile

9 780,97

7

121

169 071

0,0579

29

05

PZK Oddział Podkarpacki OT05 Krosno

8 971,64

13

111

76 604

0,1171

30

29

Górnośląski OT PZK

6 471,20

8

60

48 534

0,1333

31

37

Praski Oddział Terenowy PZK

6 105,04

9

163

110 569

0,0552

32

12

OT PZK przy Dowództwie 2 Korpusu Zmechanizowanego w Krakowie

4 108,09

6

88

60 252

0,0682

 

Inne informacje

Login

Forum. Najnowsze tematy:

 • Brak postów do publikacji.