SP DX Contest

SP DX Contest

SP DX Contest 2014  (5-6.04.2014, 15:00 UTC - 15:00 UTC)

Zapraszamy do udziału w zawodach SP DX Contest, które tradycyjnie odbędą się w pierwszy weekend kwietnia. Organizatorem zawodów jest Polski Związek Krótkofalowców.

Zawody rozpoczynają się o godzinie 15:00 UTC w sobotę i trwają do 15:00 UTC w niedzielę. Stacje polskie nawiązują łączności tylko z korespondentami z innych krajów. Stacje polskie jako raport nadają RS(T) i jednoliterowy skrót województwa, stacje zagraniczne nadają raport RS(T) i kolejny numer łączności.

SP DX Contest 2013 - Wyniki Oddziałów Terenowych PZK
Od 2011 roku powróciliśmy do współzawodnictwa Oddziałów Terenowych PZK prowadzonego w zawodach SP DX Contest przed laty. Wynik Oddziału jest uzależniony zarówno od liczby członków OT startujących w zawodach, jak też od wyników osiągniętych przez członków OT w zawodach. Wynik Oddziału jest obliczany jako suma punktów zdobytych w zawodach przez członków Oddziału pomnożona przez współczynnik aktywności. Współczynnik aktywności to liczba członków OT startująca w zawodach podzielona przez liczbę wszystkich członków Oddziału. Obliczenia są dokonywane na podstawie danych członkowskich PZK z początku kwietnia danego roku.

Puchar 2013 dla OT73

Puchar za współzawodnictwo w roku 2013 dla OT73

Lp

Nr OT

Nazwa OT

Wynik OT

Uczestnicy z OT

Liczba członków OT

Suma punktów

Współczynnik

1

73

Wirtualny OT PZK

745 689,87

45

79

1 309 100

0,5696

2

04

Bydgoski Oddział PZK - OT-04

451 075,58

40

190

2 142 609

0,2105

3

32

PZK Lubuski Oddział PZK

438 571,60

28

129

2 020 562

0,2171

4

26

PZK Oddział w Toruniu

400 919,13

43

137

1 277 347

0,3139

5

20

Lubelski OT PZK

391 508,93

46

220

1 872 434

0,2091

6

31

Rybnicki OT PZK

385 355,73

27

122

1 741 237

0,2213

7

01

PZK Dolnośląski OT

362 132,45

55

318

2 093 784

0,1730

8

15

Łódzki OT PZK

319 973,17

38

274

2 307 175

0,1387

9

27

OT Południowej Wielkopolski nr 27

287 034,76

35

147

1 205 546

0,2381

10

18

PZK - OT nr 18 w Rzeszowie

275 632,25

22

88

1 102 529

0,2500

11

10

Małopolskie Stowarzyszenie Krótkofalowców OT PZK

259 252,79

23

136

1 532 973

0,1691

12

25

Warszawski OT PZK

233 290,62

49

272

1 295 001

0,1801

13

51

Staropolski OT OT?51 w Ostrowcu Świętokrzyskim

221 765,41

34

123

802 269

0,2764

14

14

Zachodniopomorski OT PZK w Szczecinie

218 867,88

37

201

1 188 985

0,1841

15

09

Pomorski OT PZK

204 544,00

22

176

1 636 352

0,1250

16

06

Śląski OT PZK w Katowicach

194 970,74

32

231

1 407 445

0,1385

17

17

PZK OT Białystok

169 247,00

26

148

963 406

0,1757

18

16

Żuławski Oddział Terenowy Polskiego Związku Krótkofalowców

166 166,28

17

78

762 410

0,2179

19

21

Olsztyński Oddział PZK

165 843,59

22

116

874 448

0,1897

20

11

PZK, OT nr 11 w Opolu

135 925,78

30

135

611 666

0,2222

21

28

OT PZK nr 28 w Tarnowie

133 406,67

20

75

500 275

0,2667

22

22

Środkowopomorski Oddział PZK w Koszalinie

99 449,20

18

113

624 320

0,1593

23

08

PZK Oddział Poznański

78 735,35

19

146

605 019

0,1301

24

05

PZK Oddział Podkarpacki OT05 Krosno

73 029,68

24

114

346 891

0,2105

25

50

PZK Gliwicki OT

72 263,89

12

105

632 309

0,1143

26

24

Skierniewicki OT nr 24 PZK

65 968,60

6

43

472 775

0,1395

27

03

Świętokrzyski Oddział PZK w Kielcach

65 136,59

13

75

375 788

0,1733

28

37

Praski Oddział Terenowy PZK

60 103,28

15

174

697 198

0,0862

29

13

Sudecki OT PZK

51 673,71

24

154

331 573

0,1558

30

29

Górnośląski OT PZK

37 521,57

9

63

262 651

0,1429

31

12

OT PZK przy Dowództwie 2 Korpusu Zmechanizowanego w Krakowie

22 521,00

10

100

225 210

0,1000

32

23

Oddział Nadnotecki PZK w Pile

20 939,62

15

119

166 121

0,1261

 

SP DX Contest 2011 - Wyniki Oddziałów Terenowych PZK
Od 2011 roku powróciliśmy do współzawodnictwa Oddziałów Terenowych PZK prowadzonego w zawodach SP DX Contest przed laty. Wynik Oddziału jest uzależniony zarówno od liczby członków OT startujących w zawodach, jak też od wyników osiągniętych przez członków OT w zawodach. Wynik Oddziału jest obliczany jako suma punktów zdobytych w zawodach przez członków Oddziału pomnożona przez współczynnik aktywności. Współczynnik aktywności to liczba członków OT startująca w zawodach podzielona przez liczbę wszystkich członków Oddziału. Obliczenia są dokonywane na podstawie danych członkowskich PZK z początku kwietnia danego roku.

Puchar 2011 dla OT73

Puchar za współzawodnictwo w roku 2011 dla OT73

Lp

Nr OT

Nazwa OT

Wynik OT

Uczestnicy z OT

Liczba członków OT

Suma punktów

Współczynnik

1

52

Wirtualny OT PZK

529 332,38

31

63

1 075 740

0,4921

2

26

PZK Oddział w Toruniu

335 060,15

40

131

1 097 322

0,3053

3

18

PZK - OT nr 18 w Rzeszowie

219 079,42

18

76

925 002

0,2368

4

22

Środkowopomorski Oddział PZK w Koszalinie

180 764,54

21

91

783 313

0,2308

5

17

PZK OT Białystok

168 945,82

31

141

768 431

0,2199

6

25

Warszawski OT PZK

164 996,46

41

260

1 046 319

0,1577

7

01

PZK Dolnośląski OT

161 556,27

38

287

1 220 175

0,1324

8

20

Lubelski OT PZK

161 500,87

38

174

739 504

0,2184

9

28

OT PZK nr 28 w Tarnowie

143 718,40

28

75

384 960

0,3733

10

14

Zachodniopomorski OT PZK w Szczecinie

141 188,64

32

186

820 659

0,1720

11

06

Śląski OT PZK w Katowicach

138 041,39

36

207

793 738

0,1739

12

51

Staropolski OT OT?51 w Ostrowcu Świętokrzyskim

124 499,54

27

117

539 498

0,2308

13

10

Małopolskie Stowarzyszenie Krótkofalowców OT PZK

113 983,14

18

121

766 220

0,1488

14

15

Łódzki OT PZK

110 687,61

28

248

980 376

0,1129

15

50

PZK Gliwicki OT

104 194,08

13

71

569 060

0,1831

16

03

Świętokrzyski Oddział PZK w Kielcach

103 519,19

21

68

335 205

0,3088

17

31

Rybnicki OT PZK

99 685,44

20

114

568 207

0,1754

18

32

PZK Lubuski Oddział PZK

86 231,63

15

98

563 380

0,1531

19

08

PZK Oddział Poznański

81 986,75

25

134

439 449

0,1866

20

21

Olsztyński Oddział PZK

73 283,45

16

102

467 182

0,1569

21

04

Bydgoski Oddział PZK - OT-04

72 517,70

29

172

430 105

0,1686

22

23

Oddział Nadnotecki PZK w Pile

41 568,21

13

119

380 509

0,1092

23

05

PZK Oddział Podkarpacki OT05 Krosno

38 265,17

23

101

168 034

0,2277

24

09

Pomorski OT PZK

37 786,61

18

160

335 881

0,1125

25

24

Skierniewicki OT nr 24 PZK

36 895,43

4

35

322 835

0,1143

26

29

Górnośląski OT PZK

32 085,52

15

58

124 064

0,2586

27

13

Sudecki OT PZK

27 528,18

20

137

188 568

0,1460

28

11

PZK, OT nr 11 w Opolu

23 971,42

13

112

206 523

0,1161

29

27

OT Południowej Wielkopolski nr 27

21 785,57

16

117

159 307

0,1368

30

12

OT PZK przy Dowództwie 2 Korpusu Zmechanizowanego w Krakowie

16 355,81

8

84

171 736

0,0952

31

16

Żuławski Oddział Terenowy Polskiego Związku Krótkofalowców

14 146,32

8

62

109 634

0,1290

32

37

Praski Oddział Terenowy PZK

10 740,52

11

151

147 438

0,0728

33

35

Jarosławski Oddział Terenowy Polskiego Związku Krótkofalowców - OT-35

366,80

1

30

11 004

0,0333

 

Współzawodnictwo OT PZK w SP DX Contest 2011

Współzawodnictwo Oddziałów Terenowych PZK
Warto także zwrócić uwagę na Współzawodnictwo Oddziałów PZK. Takie współzawodnictwo było prowadzone w latach osiemdziesiątych i powróciliśmy do niego w 2011 roku. Wynik Oddziału jest uzależniony zarówno od ilości członków OT startujących w zawodach, jak też od wyników osiągniętych przez członków OT w zawodach. Wynik Oddziału jest obliczany jako suma punktów zdobytych w zawodach przez członków Oddziału pomnożona przez współczynnik aktywności.

Współczynnik aktywności to ilość członków OT startująca w zawodach podzielona przez liczbę wszystkich członków Oddziału. Obliczenia są dokonywane na podstawie danych członkowskich PZK (baza OSEC) wg. stanu z początku kwietnia danego roku. Zachęcamy członków OT PZK, a szczególnie władze poszczególnych Oddziałów do mobilizowania członków PZK do udziału w SP DX Contest: zarówno dla wyniku, jak też dla podtrzymania tej trwającej od 1933 roku tradycji. Ponadto przy wyliczaniu wyników współzawodnictwa uwzględniane są następujące zasady:

  • Dzienniki przesłane tylko do kontroli są uwzględniane przy wyliczaniu współczynnika aktywności, natomiast nie mają wpływu na sumę punktów
  • Dzienniki członków PZK, którzy wzięli udział w zawodach spoza terenu Polski są uwzględniane przy wyliczaniu współczynnika aktywności, ale nie są uwzględniane przy wyliczaniu sumy punktów (ze względu na inny rodzaj punktacji za QSO dla stacji spoza SP)
  • Przy wyliczaniu rezultatów Współzawodnictwa OT PZK są uwzględniane zmiany znaków podstawowych: stacje łamane, znaki okolicznościowe itp.
  • Przy wyliczaniu rezultatów Współzawodnictwa OT PZK są uwzględniane wszystkie stacje będące na stanie danego OT PZK, w tym stacje klubowe.

Prosimy wszystkich uczestników i Władze Oddziałów o mobilizowanie członków PZK do udziału w zawodach. Warto wystartować w SP DX Contest: zarówno dla wyniku, dla dobrej zabawy, jak też dla podtrzymania tradycji trwającej od 1933 roku.

 

Historyczne dane - współzawodnictwo OT PZK z 1966 roku

wspol 1966 header

 

 wspolz 1966 ot pzk

Puchar Prezesa PZK dla VOT PZK za współzawodnictwo OT PZK w SP-DX Contest 2011.

 puchar sp dx contest 2011

Współzawodnictwo Oddziałów Terenowych PZK

W latach 80. w SP DX Contest było prowadzone współzawodnictwo Oddziałów PZK. Od 2011 roku powróciliśmy do publikowania wyników poszczególnych Oddziałów Terenowych PZK. Wynik Oddziału Terenowego będzie wyliczony jako tzw. współczynnik aktywności pomnożony przez sumę punktów (sumę wyników końcowych) zdobytych w zawodach przez członków danego oddziału. Współczynnik aktywności będzie wyliczany jako liczba członków danego OT, którzy wystartowali w zawodach podzielona przez ogólną liczbę członków danego OT PZK. Oddział z najwyższym wynikiem otrzyma puchar ufundowany przez Prezesa PZK.

Komisja SP-DX Contest

Inne informacje

Login

Forum. Najnowsze tematy:

  • Brak postów do publikacji.