PZK

Informacje z Zarządu Głównego PZK oraz z innych Oddziałów Terenowych PZK

90Y PZK B1 200Z okazji przypadającej w tym roku dziewięćdziesiątej rocznicy powstania Polskiego Związku Krótkofalowców (24 lutego 1930) zorganizowane zostanie uroczyste spotkanie.

Data spotkania - 29 lutego 2020 (sobota) o godzinie 12:00 czasu lokalnego.
Miejsce spotkania - Centrum Promocji Kultury Dzielnicy Praga-Południe przy ulicy Podskarbińskiej 2 w Warszawie.

Prezes PZK zaprosił imiennie:
Członków Honorowych PZK, Kolegów Odznaczonych Złotą OH PZK, oraz Odznaką Honorową PZK na mocy uchwał ZG PZK z dnia 7 grudnia 2019 r., Prezesów Oddziałów Terenowych PZK, Członków Zarządu Głównego PZK, Członków Głównej Komisji Rewizyjnej PZK, Managerów PZK, Kolegów wspierających w sposób szczególny naszą działalność, Prezesów współpracujących z PZK stowarzyszeń, przedstawicieli Patronów Honorowych Obchodów dziewięćdziesiątej rocznicy powstania PZK, oraz media. Zaproszenia te zostały rozesłane tradycyjną pocztą w dniu 31 stycznia br.

Zaproszenie jest skierowane także do wszystkich członków i sympatyków Polskiego Związku Krótkofalowców.

SP5JSZ

90Y PZK B1 200W bieżącym roku mija 90 lat od utworzenia Polskiego Związku Krótkofalowców i 95 lat od utworzenia Międzynarodowej Unii Radioamatorów (IARU). Aby upamiętnić te wydarzenia zorganizowana została akcja dyplomowa. Rozpoczęła się dzisiaj (1 lutego 2020) i zakończy 1 marca 2020 o 23:00 UTC.

Stacje dające punkty to:
3Z90PZK, HF2020PZK, HF90PZK, SN2020PZK, SN90PZK, SP90PZK*, SQ90PZK, SO90PZK, SP95IARU, HF95IARU, 3Z95IARU, SN95IARU, SQ95IARU, SO95IARU (14).

Pasma - 160 do 10 m. Emisje - CW, fonia, cyfrowe.

Każda łączność to 9 punktów. Można je powtarzać na innych pasmach i innymi emisjami, przy czym nie ma rozbicia na osobne emisje foniczne (AM, SSB, etc.), ani cyfrowe (RTTY, PSK, etc.).

Do otrzymania dyplomu stacje polskie potrzebują co najmniej 90 punktów.

Szczegóły i link do pobrania dyplomu na stronie: Dyplom 90 lat PZK i 95 lat IARU

Natomiast na stronie klubu HF5L można obejrzeć archiwalne zdjęcia 90 lat PZK

*Operatorzy z OT73 pracują pod znakiem SP90PZK.

90Y PZK B1  award small

SP5JSZ

ZOH

Złota Odznaka Honorowa PZK dla Ryszarda SP5EWY

Na spotkaniu towarzyskim Wirtualnego Oddziału Terenowego PZK (OT73) w dniu 18.10.2013 r. w lokalu Lunch Clubu w Warszawie wiceprezes PZK Piotr Skrzypczak dokonał dekoracji Ryszarda SP5EWY Złotą Odznaką Honorową PZK.

W imieniu całego oddziału, Zarządu OT73 oraz własnym serdecznie gratuluję Ryszardowi!

Zygmunt SP5ELA


I trochę „historii”.


W dniu 9 września 2012 r. Prezes SPDXC wystąpił do Prezesa PZK Jerzego Jakubowskiego SP7CBG w imieniu Stowarzyszenia Miłośników Dalekosiężnych Łączności Radiowych z prośbą o rozpoczęcie procedury mającej na celu przyznanie Złotej Odznaki Honorowej PZK Ryszardowi Tymkiewiczowi SP5EWY, członkowi PZK od 1969 roku.

Rysiek osiągnął niebywały sukces zajmując w roku 2012 w Challengu 2-gie miejsce w świecie. Nigdy krótkofalowiec z Polski nie zajmował tak wysokiej pozycji w tej klasyfikacji, która jest wynikiem wielu lat ciężkiej pracy. Mimo tego, że zdobywanie kolejnych, indywidualnych punktów wymaga kolosalnego wysiłku oraz czasu i wyrzeczeń, SP5EWY nigdy nie zapomniał o tym by pomagać DX-manom całego Kraju.

Co niedziela prowadzi od 1976 roku radiowe skedy informacji DX-owej na 3,5 MHz dzięki któremu wielu polskich nadawców osiągnęło znakomite wyniki w DX-owaniu.

JMR_EWYZarząd SPDXC uznał, że Ryszard SP5EWY zasłużył swoimi wynikami oraz zaangażowaniem w propagowanie i doskonalenie krótkofalarstwa na to honorowe odznaczenie.

Z uzasadnienia wniosku Prezesa SPDXC Tomasza Niewodniczańskiego SP6T (skrót).

Kolega Ryszard Tymkiewicz, ur. 1955, został członkiem PZK w 1969 roku i jest członkiem organizacji PZK nieprzerwanie do dnia dzisiejszego. Początkowo posiadał licencje nasłuchową i znak SP5-1368, a od roku 1971 pracuje pod znakiem SP5EWY. Już trzy lata po uzyskaniu licencji został członkiem SPDX Clubu, stając się w krótkim czasie najbardziej dynamicznie rozwijającym DX-manem Polski. Był jednym z inicjatorów grupy 300 skupiajacej krótkofalowców legitymujących się potwierdzeniami łączności z 300 i więcej krajami DXCC. Jego pasją była praca DX-owa na najwyższym światowym poziomie w wydaniu jego własnym, ale również w wydaniu jak największej grupy amatorów Polski. Dla zaktywizowania polskich nadawców i podnoszenia ich poziomu operatorskiego zaczął prowadzić cotygodniowe skedy informacji DX-owej w paśmie 80 metrów dla amatorów Polski (od 1976 roku).

 

W momencie gdy udostępniono polskim amatorom pasma 1,8, a potem 10, 18, 24 MHz, zainicjował współzawodnictwo “9 pasm”, które również prowadzi nieprzerwanie do dzisiaj. Jego zaangażowanie w propagowanie pracy DX-owej na najwyższym poziomie stało się powodem nadania mu Odznaki Honorowej PZK w dniu 5 maja 1993r. Jego aktywność w zakresie informacji DX-owej i jej doskonalenia, w zakresie dopingowania do podnoszenia poziomu operatorstwa DX-owego zaowocowała znacznym wzrostem liczby polskich amatorów pojawiających się w światowych, najbardziej prestiżowych rankingach jak DXCC i DXCC DeSoto Cup Challenge.

ES_EWY

W ostatnich latach mozolnie piął się w drabince challengowej, w której to trzy lata temu znalazł się na pozycji trzeciej, co juz było niesłychanym wyczynem. W tym roku udało mu się znaleźć na pozycji drugiej. Nigdy w historii polskiego krótkofalarstwa, żadnemu polskiemu amatorowi nie udało się być drugim krótkofalowcem Świata. Jest to niezwykły sukces, który zapisuje polskiego krótkofalowca, Ryszarda SP5EWY na stałe w historii krótkofalarstwa światowego. Na szczególne podkreślenie zasługuje to, że Rysiek SP5EWY swoja wiedzą i taktyką zawsze dzielił się i dzieli z innymi kolegami krótkofalowcami przyczyniając sie tym samym do poprawy ich pozycji w światowych rankingach. Tym swoim wieloletnim zaangażowaniem we wspierania i doskonalenie jakości DX-owania i wspaniałymi osiągnięciami indywidualnymi Kolega Ryszard Tymkiewicz zasłużył w pełni na zaszczyt nadania mu Złotej Odznaki Honorowej PZK.

 

Zdjęcia:
  • Wiceprezes PZK dekoruje Ryszarda SP5EWY ZOH PZK
  • Ryszard SP5EWY z Marcinem SP5ES

 


 

Złota Odznaka Honorowa PZK dla Ryszarda SP5EWY

sp5ewy OH PZK


Z największą przyjemnością informuję, że na ostatnim posiedzeniu Zarządu Głownego PZK przegłosowana została uchwała nadająca Złotą
Odznakę Honorową PZK m. in. dla wybitnych DX-manów. ZOH PZK uhonorowany został Ryszard SP5EWY.

Serdeczne gratulacje dla naszych wzorowych nadawców!

Vy 73 Marcin SP5ES

 


NARESZCIE!
Moje serdeczne gratulacje Rysiu. Reprezentujesz SP na świecie w najbardziej godny sposób, będąc krótkofalowcem, a nie działaczem :-)
Szacunek raz jeszcze! Włodek SP5DDJ


Inne informacje

Login

Forum. Najnowsze tematy:

  • Brak postów do publikacji.