Wydarzenia

Specjaliści ds. kompatybilności elektromagnetycznej IARU, Tore Worren LA9QL i Martin Sach G8KDF, złożyli do International Special Committee on Radio Interference (CISPR) dokumenty, dotyczące rosnącego wpływu różnych urządzeń cyfrowych na poziomy szumów w spektrum fal radiowych.Specjaliści ds. kompatybilności elektromagnetycznej IARU, Tore Worren LA9QL i Martin Sach G8KDF, złożyli do International Special Committee on Radio Interference (CISPR) dokumenty, dotyczące rosnącego wpływu różnych urządzeń cyfrowych na poziomy szumów w spektrum fal radiowych.

Dokument był omawiany przez CISPR Steering Committee pod koniec maja, a następnie został skierowany do CISPR National Committee w celu przekazania uwag i następnie przekształcenia dokumentu w oficjalny Raport CISPR.
"IARU liczy na to wynikiem przedstawionych informacji będą zmiany w sposobie wypracowywania standardów, uwzględniające skumulowany wpływ wielu różnych urządzeń" - powiedział Prezes 1 Regionu IARU, Don Beattie G3BJ.

Źródło IARU R1

Grupa Robocza Młodzieży 1 Regionu IARU pod koniec maja zainaugurowała program o nazwie o nazwie YOTA Online (YOTA = Youngsters on the Air). Grupa Robocza Młodzieży 1 Regionu IARU pod koniec maja zainaugurowała program o nazwie o nazwie YOTA Online (YOTA = Youngsters on the Air). Ten program to okazja do cyklicznych, comiesięcznych spotkań dla młodzieży z krajów członkowskich 1 Regionu IARU (Europa, Afryka i Środkowy Wschód). Każda sesja będzie poświęcona innej tematyce. Pierwsza skupiła się na zagadnieniach związanych z Youth Contesting Program (YCP) 1 Regionu. Nagranie tej sesji jest dostępne w serwisie YouTube.

Po obejrzeniu można zgłosić swoje uwagi i sugestie poprzez specjalnie utworzony formularz: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSci4hl9Q9Sxl2nZjSMoFyvHKiHlCQebJ8GIi90mv9lJr5A34g/viewform

Kolejne spotkanie jest planowana na 25 czerwca 2020. Strona YOTA: http://www.ham-yota.com/

SPPA-ALL-SP5CIB 240Dyplom SP-PA ALL - za wszystkie 380 powiatów SP*

Trzej nasi członkowie, a mianowicie Janusz SP5CIB, Zygi SP5ELA i Mirek SP5IDK są w posiadaiu (są zdobywcami) polskiego dyplomu SP-PA za wszystkie 380 powiatów.

Galeria zdobywców SP-PA ALL: Galeria zdobywców SP-PA ALL: http://sppa.pzk.org.pl/galeria.htm

Zachęcamy innych naszych członków oraz wszystkich krótkofalowców do zdobycia tego dyplomu. Regulamin dyplomy SP-PA znajduje się tutaj: http://awards.pzk.org.pl/polskie-dyplomy/sp-pa.html

*Dyplom  SP-PA  klasy  podstawowej  uzyskuje  się  za potwierdzone   kartami   QSL  łączności  lub  nasłuchy przeprowadzone  po  1.01.1999  roku  –  na KF ze 100 powiatami, a na UKF z 50 różnymi powiatami w co najmniej trzech okręgach SP, zgodnie z podziałem administracyjnym Polski. Za 100, 200, 300, 350 i wszystkie powiaty wydawane są nalepki. Jest to dyplom wyczynowy i jeden z najtrudniejszych dyplomów wydawanych przez ZG PZK, bo dla jego dobycia  wraz  z wszystkimi nalepkami trzeba poświęcić wiele czasu, wymaga cierpliwości, systematycznej pracy w eterze i kosztów  po­zyskiwania QSL - często directami od nie członków PZK, a to jest bardzo trudne. Ale na pewno warto powalczyć i posia­dać w swoim krótkofalarskim dorobku to wspaniałe trofeum. Dyplom ten jest także bardzo poszukiwanym dyplomem przez nadawców spoza SP. Warto zaznaczyć, że dyplomy wydawane przez centralne narodowe federacje krótkofalarskie, takie jak nasz związek PZK, są najcenniejszymi trofeami krótkofalarskimi w dziedzinie zdobywania dyplomów.

Wycieczka SQ5JUP i SP5ELA do Łodzi i Pabianic.
Dwóch członków Wirtualnego OT PZK udało się w dniu 24.12.2014 r. na wycieczkę do SP7 na zaproszenie Tomka SP7VS.

IMG 6253 500IMG 6256 500
Na zdjęciu od lewej: Tomek SP7VS i Tomek SP7Q ex SQ7IQI.

Na zdjęciu prawym: Tomek SP7VS i Tomek SP7Q ex SQ7IQI, piotr SQ5JUP i Zygi SP5ELA.

 

 

 

  Pierwotnym celem wycieczki były badania techniczne sprzętu radiokomunikacyjnego.

Zostaliśmy przyjęci w Łodzi w siedzibie firmy Kopp przez sympatycznych Kolegów Tomka SP7VS i Tomka SP7Q ex SQ7IQI. Przy kawce dyskutowaliśmy różne sprawy organizacyjne PZK.Na zdjęciu od lewej: Tomek SP7VS i Tomek SP7Q ex SQ7IQI w siedzibie firmy KOPP ”Podłogi naturalnie doskonałe”. Prawe zdjęcie, od lewej: Tomek SP7VS,Tomek SP7Q ex SQ7IQI, Piotr SQ5JUP i Zygi SP5ELA. Po zakończeniu dyskusji wycieczka dwoma samochodami udała się w dalszą trasę do Pabianic do klubu SP7PTK.

Logo VOT Wirtualny Oddział Terenowy PZK OT-73 (VOT PZK) - krótka historia.

Wirtualny Oddział Terenowy PZK został założony przez grupę warszawskich krótkofalowców w czerwcu 2010 roku. Jest obecnie najmłodszym OT PZK. VOT PZK zrzesza krótkofalowców z Warszawy, województwa mazowieckiego, terenu Polski oraz krótkofalowców polskiego pochodzenia zamieszkujących poza granicami Polski. Zebranie założycielskie miało miejsce w dniu 19.06.2010 roku w Warszawie w sali konferencyjnej koncernu „Radwar”.

Zebranie VOT Radwar-1Zebranie VOT Radwar-2

W wyniku „zawirowań” natury formalnej, zaskarżenia sądowego przez Organ Nadzoru uchwały ZG PZK (absurdalne nieuznanie przyjętego przez Wirtualny OT PZK terenu działania - RP) odbyło się drugie zebranie założycielskie Wirtualnego Oddziału Terenowego PZK w dniu 2.07.2011 r. w dość niekonwencjonalnym miejscu, bo w amfiteatrze w Łazienkach Królewskich w Warszawie.

Zebranie Łazienki Królewski-1.Zebranie Łazienki Królewskie-2

Wirtualny OT PZK ma formalną i fizyczną siedzibę w Warszawie, lecz nie prowadzi  „biura” w klasycznym rozumieniu. Procedury obsługi członków (i kandydatów) są elektroniczne. Komunikacja członków odbywa się poprzez prowadzoną przez VOT PZK e-mailową listę dyskusyjną oraz wewnętrzne forum na portalu oddziału (https://vot.pzk.org.pl). Warunkiem koniecznym przynależności do VOT PZK jest posiadanie umiejętności posługiwania się komputerem i Internetem. Członkowie oczywiście spotykają się w sposób klasyczny w zarezerwowanych na ten cel lokalach (kawiarnia, restauracja).

VOT PZK wspiera finansowo polskie ekspedycje dx-owe (do roku 2016 udzielono wsparcia 13 polskim ekspedycjom), polskie zawody SP DX Contest oraz zespół SN0HQ. Z perspektywy 6 lat działania można powiedzieć, że relacje Wirtualnego Oddziału Terenowego z Prezydium ZG PZK i Prezesem PZK układają się bardzo dobrze.

Zarząd VOT PZK

Inne informacje

Login

Forum. Najnowsze tematy:

  • Brak postów do publikacji.