Zawody

Informacje dotyczące zawodów krótkofalarskich: krajowych i międzynarodowych

sn0hq banner
W dniach 13-14 lipca 2013 roku zespół Polskiego Związku Krótkofalowców weźmie udział w zawodach IARU HF World Championship (13-14.07.2013, 12:00-12:00). Zespół SN0HQ to nieformalna grupa, skupiająca pasjonatów zawodów krótkofalarskich. Wszystkim członkom Zespołu SN0HQ przyświeca wspólny cel: start polskiej stacji HQ w zawodach IARU HF World Championship i osiągnięcie przez stację wyniku na światowym poziomie. Stacja SN0HQ reprezentuje w zawodach IARU Polski Związek Krótkofalowców.

Współzawodnictwo stacji HQ to chyba najbardziej złożona konkurencja zawodów krótkofalarskich. Poszczególne stanowiska jednej stacji HQ mogą znajdować się na terenie całego kraju. To w praktyce oznacza, że pod znakiem SN0HQ w zawodach pracuje 12 stacji (sześć pasm, na każdym paśmie CW i SSB). Dodatkowo organizowane są stanowiska rezerwowe, gdzie praca jest przekazywana w przypadku awarii lub braku możliwości pracy (np. z powodu burzy, braku zasilania, awarii sprzętu) którejś ze stacji głównych. Wszystkie stacje Zespołu SN0HQ są połączone ze sobą siecią komputerową poprzez Internet.

Każda łączność ze stacją polską (SP, SQ..) daje SN0HQ 1 pkt. Za zrobienie 12 QSO ze stacją SN0HQ otrzymuje się wyróżnienie w postaci białej koszulki z napisem „Worked all SN0HQ stations”.

Więcej informacji na ten temat na stronie SN0HQ.

Zespół SN0HQ 2013

SP DX Contest 2011 - Wyniki Oddziałów Terenowych PZK
Od 2011 roku powróciliśmy do współzawodnictwa Oddziałów Terenowych PZK prowadzonego w zawodach SP DX Contest przed laty. Wynik Oddziału jest uzależniony zarówno od liczby członków OT startujących w zawodach, jak też od wyników osiągniętych przez członków OT w zawodach. Wynik Oddziału jest obliczany jako suma punktów zdobytych w zawodach przez członków Oddziału pomnożona przez współczynnik aktywności. Współczynnik aktywności to liczba członków OT startująca w zawodach podzielona przez liczbę wszystkich członków Oddziału. Obliczenia są dokonywane na podstawie danych członkowskich PZK z początku kwietnia danego roku.

Puchar 2011 dla OT73

Puchar za współzawodnictwo w roku 2011 dla OT73

Lp

Nr OT

Nazwa OT

Wynik OT

Uczestnicy z OT

Liczba członków OT

Suma punktów

Współczynnik

1

52

Wirtualny OT PZK

529 332,38

31

63

1 075 740

0,4921

2

26

PZK Oddział w Toruniu

335 060,15

40

131

1 097 322

0,3053

3

18

PZK - OT nr 18 w Rzeszowie

219 079,42

18

76

925 002

0,2368

4

22

Środkowopomorski Oddział PZK w Koszalinie

180 764,54

21

91

783 313

0,2308

5

17

PZK OT Białystok

168 945,82

31

141

768 431

0,2199

6

25

Warszawski OT PZK

164 996,46

41

260

1 046 319

0,1577

7

01

PZK Dolnośląski OT

161 556,27

38

287

1 220 175

0,1324

8

20

Lubelski OT PZK

161 500,87

38

174

739 504

0,2184

9

28

OT PZK nr 28 w Tarnowie

143 718,40

28

75

384 960

0,3733

10

14

Zachodniopomorski OT PZK w Szczecinie

141 188,64

32

186

820 659

0,1720

11

06

Śląski OT PZK w Katowicach

138 041,39

36

207

793 738

0,1739

12

51

Staropolski OT OT?51 w Ostrowcu Świętokrzyskim

124 499,54

27

117

539 498

0,2308

13

10

Małopolskie Stowarzyszenie Krótkofalowców OT PZK

113 983,14

18

121

766 220

0,1488

14

15

Łódzki OT PZK

110 687,61

28

248

980 376

0,1129

15

50

PZK Gliwicki OT

104 194,08

13

71

569 060

0,1831

16

03

Świętokrzyski Oddział PZK w Kielcach

103 519,19

21

68

335 205

0,3088

17

31

Rybnicki OT PZK

99 685,44

20

114

568 207

0,1754

18

32

PZK Lubuski Oddział PZK

86 231,63

15

98

563 380

0,1531

19

08

PZK Oddział Poznański

81 986,75

25

134

439 449

0,1866

20

21

Olsztyński Oddział PZK

73 283,45

16

102

467 182

0,1569

21

04

Bydgoski Oddział PZK - OT-04

72 517,70

29

172

430 105

0,1686

22

23

Oddział Nadnotecki PZK w Pile

41 568,21

13

119

380 509

0,1092

23

05

PZK Oddział Podkarpacki OT05 Krosno

38 265,17

23

101

168 034

0,2277

24

09

Pomorski OT PZK

37 786,61

18

160

335 881

0,1125

25

24

Skierniewicki OT nr 24 PZK

36 895,43

4

35

322 835

0,1143

26

29

Górnośląski OT PZK

32 085,52

15

58

124 064

0,2586

27

13

Sudecki OT PZK

27 528,18

20

137

188 568

0,1460

28

11

PZK, OT nr 11 w Opolu

23 971,42

13

112

206 523

0,1161

29

27

OT Południowej Wielkopolski nr 27

21 785,57

16

117

159 307

0,1368

30

12

OT PZK przy Dowództwie 2 Korpusu Zmechanizowanego w Krakowie

16 355,81

8

84

171 736

0,0952

31

16

Żuławski Oddział Terenowy Polskiego Związku Krótkofalowców

14 146,32

8

62

109 634

0,1290

32

37

Praski Oddział Terenowy PZK

10 740,52

11

151

147 438

0,0728

33

35

Jarosławski Oddział Terenowy Polskiego Związku Krótkofalowców - OT-35

366,80

1

30

11 004

0,0333

 

Współzawodnictwo OT PZK w SP DX Contest 2011

Współzawodnictwo Oddziałów Terenowych PZK
Warto także zwrócić uwagę na Współzawodnictwo Oddziałów PZK. Takie współzawodnictwo było prowadzone w latach osiemdziesiątych i powróciliśmy do niego w 2011 roku. Wynik Oddziału jest uzależniony zarówno od ilości członków OT startujących w zawodach, jak też od wyników osiągniętych przez członków OT w zawodach. Wynik Oddziału jest obliczany jako suma punktów zdobytych w zawodach przez członków Oddziału pomnożona przez współczynnik aktywności.

Współczynnik aktywności to ilość członków OT startująca w zawodach podzielona przez liczbę wszystkich członków Oddziału. Obliczenia są dokonywane na podstawie danych członkowskich PZK (baza OSEC) wg. stanu z początku kwietnia danego roku. Zachęcamy członków OT PZK, a szczególnie władze poszczególnych Oddziałów do mobilizowania członków PZK do udziału w SP DX Contest: zarówno dla wyniku, jak też dla podtrzymania tej trwającej od 1933 roku tradycji. Ponadto przy wyliczaniu wyników współzawodnictwa uwzględniane są następujące zasady:

  • Dzienniki przesłane tylko do kontroli są uwzględniane przy wyliczaniu współczynnika aktywności, natomiast nie mają wpływu na sumę punktów
  • Dzienniki członków PZK, którzy wzięli udział w zawodach spoza terenu Polski są uwzględniane przy wyliczaniu współczynnika aktywności, ale nie są uwzględniane przy wyliczaniu sumy punktów (ze względu na inny rodzaj punktacji za QSO dla stacji spoza SP)
  • Przy wyliczaniu rezultatów Współzawodnictwa OT PZK są uwzględniane zmiany znaków podstawowych: stacje łamane, znaki okolicznościowe itp.
  • Przy wyliczaniu rezultatów Współzawodnictwa OT PZK są uwzględniane wszystkie stacje będące na stanie danego OT PZK, w tym stacje klubowe.

Prosimy wszystkich uczestników i Władze Oddziałów o mobilizowanie członków PZK do udziału w zawodach. Warto wystartować w SP DX Contest: zarówno dla wyniku, dla dobrej zabawy, jak też dla podtrzymania tradycji trwającej od 1933 roku.

 

Historyczne dane - współzawodnictwo OT PZK z 1966 roku

wspol 1966 header

 

 wspolz 1966 ot pzk

Puchar Prezesa PZK dla VOT PZK za współzawodnictwo OT PZK w SP-DX Contest 2011.

 puchar sp dx contest 2011

Współzawodnictwo Oddziałów Terenowych PZK

W latach 80. w SP DX Contest było prowadzone współzawodnictwo Oddziałów PZK. Od 2011 roku powróciliśmy do publikowania wyników poszczególnych Oddziałów Terenowych PZK. Wynik Oddziału Terenowego będzie wyliczony jako tzw. współczynnik aktywności pomnożony przez sumę punktów (sumę wyników końcowych) zdobytych w zawodach przez członków danego oddziału. Współczynnik aktywności będzie wyliczany jako liczba członków danego OT, którzy wystartowali w zawodach podzielona przez ogólną liczbę członków danego OT PZK. Oddział z najwyższym wynikiem otrzyma puchar ufundowany przez Prezesa PZK.

Komisja SP-DX Contest

cqwwZawody CQWW DX Contest 2011, część SSB za nami.

W zawodach udział wzięli członkowie VOT PZK: SP5CIB, SP5DDF, SP5ELA (1100 QSO), SP5ELW (110 QSO), SP5EWX (28Mc), SP5FKW, SP5GRM, SP5WA (950 QSO 28Mc), SQ5OUO (375 QSO),

Prawdopodobnie startowali i inni "nasi", ale na dzień dzisiejszy brak danych.

W starcie Zespołu SN0HQ w tegorocznych zawodach IARU HF Championship uczestniczyli członkowie naszego oddziału.Operatorami SN0HQ byli: Zygi SP5ELA, Zbyszek SP5DXM (administrator), Jacek SP5OXJ, Tomek SP5UAF, Bogdan SP5WA, Rafał SQ5OUO (administrator) (6). Warunki propagacyjne były bardzo trudne, Flux wynosił około 90, ale występowały zaburzenia. Walka była wspaniała pomimo wielu trudności. Oczywiście dziękujemy tym wszystkim, którzy byli "po drugiej stronie" i dali SN0HQ punkty za QSO. Z naszych (członkowie VOT PZK) zanotowaliśmy start: SP5CIB, SP5CUK, SP5DDJ, SP5ELW, SP5EOT, SP5EWX, SP5GTI, SP5LCS, SP5LM, SP5OXE.
 
73, SP5ELA

SN0HQ group dedicates its participation in the IARU 2011 Contest to Lothar Wilke, DL3TD – Captain of DA0HQ group and to Dariusz J. Stefan, SP2BZW – who passed away in a tragic incidents. Let us not forget them.


Grupa SN0HQ dedykuje swój udział w zawodach IARU 2011 Lothar’owi Wilke DL3TD, Kapitanowi DA0HQ i Darkowi J. Stefanowi SP2BZW, którzy odeszli od nas w wyniku tragicznych wydarzeń. Cześć ich pamięci!


Die Gruppe SN0HQ widmet ihre Teilnahme am diesjaehrigen IARU Contest Lothar Wilke, DL3TD, Chef von DA0HQ, und Dariusz J. Stefan, SP2BZW, die eines tragischen Todes starben. Moegen sie uns unvergessen bleiben.

Podkategorie

Informacje o zawodach krajowych

Informacje o zawodach międzynarodowych

SP DX Contest

Inne informacje

Login

Forum. Najnowsze tematy:

  • Brak postów do publikacji.