Zawody

Informacje dotyczące zawodów krótkofalarskich: krajowych i międzynarodowych

SP-DX-Contest 2015 banner

 

4 - 5.04.2015, 15:00 UTC w sobotę do 15:00 UTC w niedzielę

 

     SP DX Contest - regulamin zawodów

 1. Organizatorzy: Polski Związek Krótkofalowców oraz SPDXC - Stowarzyszenie Miłośników Dalekosiężnych Łączności Radiowych.
 2. Termin Zawodów: pierwszy weekend kwietnia - od 15:00 UTC w sobotę do 15:00 UTC w niedzielę
 3. Pasma: 160, 80, 40, 20, 15 i 10m wg Band Planu IARU dla zawodów KF.
 4. Emisje: PHONE i CW. Łączności na PHONE i CW z tą samą stacją w kategorii MIXED liczą się oddzielnie. Łączności mieszane (PHONE /CW) nie są zaliczane.
 5. Wywołanie w zawodach:
  • dla stacji polskich:"CQ CONTEST" na PHONE oraz "CQ TEST" na CW.
  • dla stacji zagranicznych: "CQ SP"

sn0hq W dniach 12 i 13 lipca (12:00 - 12:00 UTC) Zespół SN0HQ po raz piętnasty zmierzy się ze światową czołówką zespołów reprezentujących narodowe organizacje krótkofalowców. Polski Związek Krótkofalowców, w tych zawodach reprezentowany był do tej pory 16 razy, a od roku 2000, co roku robi to nieprzerwanie zespół używający znaku SN0HQ. Nasze stacje, których jest 12 pracują na każdym podstawowym paśmie KF (1,8; 3,5; 7; 14; 21; 28) tak emisja CW jak i SSB. 

Od 2011 roku przywrócono współzawodnictwo Oddziałów Terenowych PZK w zawodach SP DX Contest. Przykładowe rezultaty takiego współzawodnictwa z 1966 roku na dole strony.

Rezultaty oddziałów zależą od liczby członków i klubów danego oddziału, oraz od liczby uczestników zawodów (indywidualnych i klubów) z tego oddziału.

Wyliczne są według formuły: A * B/C, gdzie poszczególne wielkości oznaczają:

    A - suma punktów zdobytych przez członków (indywidualnych i klubów ) danego OT w zawodach
    B - liczba uczestników zawodów (indywidualnych + klubów ) z danego OT
    C - liczba wszystkich członków indywidualnych + liczba zarejestrowanych klubów danego OT

Użycie współczynnika aktywności danego oddziału (B/C) pozwala na wyrównanie szans między dużymi i małymi oddziałami.

Współzawodnictwo OT jest dodatkową formą naszej contestowej zabawy i ma na celu zmobilizowanie samych OT jak i członków poszczególnych OT do aktywnego udziału w SP DX Contest. Im więcej stacji z oddziału wystartuje, tym lepsze miejsce zajmie oddział.

Członkowie OT-73 PZK starają się co roku aktywnie uczestniczyć w SP DX Contest. Dzięki temu wielokrotnie (2011 - 2017) OT-73 zajął pierwsze miejsce.

Zapraszamy do zapoznania się z wynikami współzawodnictwa OT PZK z poszczególnych lat.

/Komisja SP DX Contest/

 

Krótkofalowiec Polski 1966

KP 1966 tabela

W 2011 roku organizatorzy zawodów SP DX Contest powrócili do pomysłu prowadzenia współzawodnictwa Oddziałów Terenowych PZK w SP DX Contest. Wyniki OT są wyliczane na podstawie oficjalnych wyników zawodów. Wynik sumaryczny OT zależy zarówno od indywidualnych wyników członków danego OT, jak też i od aktywności członków OT, tzn. od tego, ilu członków danego OT wystartowało w zawodach. Zalicza sie również aktywność stacji klubowych zarejestrowanych w OT PZK. Dane do obliczeń są pobierane z systemu elektronicznej ewidencji członków PZK - OSEC wg. stanu na dzień zawodów.

Wynik Oddziału Terenowego jest wyliczany wg, formuły: A * B/C, gdzie poszczególne wielkości oznaczają:

 • A - suma punktów (wyników) zdobytych przez członków danego OT w zawodach + wyników stacji klubowych
 • B - liczba członków danego OT + liczba stacji klubowych, którzy wystartowali w zawodach
 • C - liczba wszystkich członków danego OT + liczba zarejestrowanych stacji klubowych

Członkowie OT-73 PZK co roku aktywnie uczestniczą w zawodach SP DX Contest. Duży jest zarówno nasz procentowy udział w zawodach, jak też wysokie są osiągane wyniki. Dzięki temu wielokrotnie (2011 - 2017) OT-73 zajął pierwsze miejsce we współzawodnictwie Oddziałów Terenowych PZK w zawodach SP DX Contest.

Zapraszamy do zapoznania się z wynikami współzawodnictwa OT PZK z poszczególnych lat.

SP DX Contest 2012 - Wyniki Oddziałów Terenowych PZK
Od 2011 roku powróciliśmy do współzawodnictwa Oddziałów Terenowych PZK prowadzonego w zawodach SP DX Contest przed laty. Wynik Oddziału jest uzależniony zarówno od liczby członków OT startujących w zawodach, jak też od wyników osiągniętych przez członków OT w zawodach. Wynik Oddziału jest obliczany jako suma punktów zdobytych w zawodach przez członków Oddziału pomnożona przez współczynnik aktywności. Współczynnik aktywności to liczba członków OT startująca w zawodach podzielona przez liczbę wszystkich członków Oddziału. Obliczenia są dokonywane na podstawie danych członkowskich PZK z początku kwietnia danego roku.

Puchar 2012 dla OT73

Puchar za współzawodnictwo w roku 2012 dla OT73

Lp

Nr OT

Nazwa OT

Wynik OT

Uczestnicy z OT

Liczba członków OT

Suma punktów

Współczynnik

1

73

Wirtualny OT PZK

167 919,40

26

73

471 466

0,3562

2

22

Środkowopomorski Oddział PZK w Koszalinie

165 528,68

18

106

974 780

0,1698

3

06

Śląski OT PZK w Katowicach

105 627,35

26

210

853 144

0,1238

4

26

PZK Oddział w Toruniu

101 489,23

34

132

394 017

0,2576

5

04

Bydgoski Oddział PZK - OT-04

96 220,85

28

183

628 872

0,1530

6

25

Warszawski OT PZK

93 752,22

32

255

747 088

0,1255

7

32

PZK Lubuski Oddział PZK

78 488,25

22

122

435 253

0,1803

8

20

Lubelski OT PZK

74 457,54

32

208

483 974

0,1538

9

16

Żuławski Oddział Terenowy Polskiego Związku Krótkofalowców

73 586,28

9

67

547 809

0,1343

10

14

Zachodniopomorski OT PZK w Szczecinie

70 517,31

26

186

504 470

0,1398

11

17

PZK OT Białystok

69 727,43

17

150

615 242

0,1133

12

21

Olsztyński Oddział PZK

64 000,89

18

114

405 339

0,1579

13

51

Staropolski OT OT?51 w Ostrowcu Świętokrzyskim

63 488,54

21

110

332 559

0,1909

14

31

Rybnicki OT PZK

59 978,94

16

117

438 596

0,1368

15

28

OT PZK nr 28 w Tarnowie

59 507,56

17

72

252 032

0,2361

16

03

Świętokrzyski Oddział PZK w Kielcach

59 028,50

11

66

354 171

0,1667

17

10

Małopolskie Stowarzyszenie Krótkofalowców OT PZK

47 242,69

14

134

452 180

0,1045

18

01

PZK Dolnośląski OT

45 895,77

35

299

392 081

0,1171

19

18

PZK - OT nr 18 w Rzeszowie

44 656,80

11

86

349 135

0,1279

20

13

Sudecki OT PZK

34 208,98

15

142

323 845

0,1056

21

27

OT Południowej Wielkopolski nr 27

27 714,89

26

141

150 300

0,1844

22

24

Skierniewicki OT nr 24 PZK

22 185,12

5

43

190 792

0,1163

23

15

Łódzki OT PZK

19 823,67

19

262

273 358

0,0725

24

08

PZK Oddział Poznański

18 937,77

15

137

172 965

0,1095

25

50

PZK Gliwicki OT

16 797,27

12

88

123 180

0,1364

26

11

PZK, OT nr 11 w Opolu

16 560,11

11

127

191 194

0,0866

27

09

Pomorski OT PZK

13 513,18

10

170

229 724

0,0588

28

23

Oddział Nadnotecki PZK w Pile

9 780,97

7

121

169 071

0,0579

29

05

PZK Oddział Podkarpacki OT05 Krosno

8 971,64

13

111

76 604

0,1171

30

29

Górnośląski OT PZK

6 471,20

8

60

48 534

0,1333

31

37

Praski Oddział Terenowy PZK

6 105,04

9

163

110 569

0,0552

32

12

OT PZK przy Dowództwie 2 Korpusu Zmechanizowanego w Krakowie

4 108,09

6

88

60 252

0,0682

 

SP DX Contest 2014  (5-6.04.2014, 15:00 UTC - 15:00 UTC)

Zapraszamy do udziału w zawodach SP DX Contest, które tradycyjnie odbędą się w pierwszy weekend kwietnia. Organizatorem zawodów jest Polski Związek Krótkofalowców.

Zawody rozpoczynają się o godzinie 15:00 UTC w sobotę i trwają do 15:00 UTC w niedzielę. Stacje polskie nawiązują łączności tylko z korespondentami z innych krajów. Stacje polskie jako raport nadają RS(T) i jednoliterowy skrót województwa, stacje zagraniczne nadają raport RS(T) i kolejny numer łączności.

SP DX Contest 2013 - Wyniki Oddziałów Terenowych PZK
Od 2011 roku powróciliśmy do współzawodnictwa Oddziałów Terenowych PZK prowadzonego w zawodach SP DX Contest przed laty. Wynik Oddziału jest uzależniony zarówno od liczby członków OT startujących w zawodach, jak też od wyników osiągniętych przez członków OT w zawodach. Wynik Oddziału jest obliczany jako suma punktów zdobytych w zawodach przez członków Oddziału pomnożona przez współczynnik aktywności. Współczynnik aktywności to liczba członków OT startująca w zawodach podzielona przez liczbę wszystkich członków Oddziału. Obliczenia są dokonywane na podstawie danych członkowskich PZK z początku kwietnia danego roku.

Puchar 2013 dla OT73

Puchar za współzawodnictwo w roku 2013 dla OT73

Lp

Nr OT

Nazwa OT

Wynik OT

Uczestnicy z OT

Liczba członków OT

Suma punktów

Współczynnik

1

73

Wirtualny OT PZK

745 689,87

45

79

1 309 100

0,5696

2

04

Bydgoski Oddział PZK - OT-04

451 075,58

40

190

2 142 609

0,2105

3

32

PZK Lubuski Oddział PZK

438 571,60

28

129

2 020 562

0,2171

4

26

PZK Oddział w Toruniu

400 919,13

43

137

1 277 347

0,3139

5

20

Lubelski OT PZK

391 508,93

46

220

1 872 434

0,2091

6

31

Rybnicki OT PZK

385 355,73

27

122

1 741 237

0,2213

7

01

PZK Dolnośląski OT

362 132,45

55

318

2 093 784

0,1730

8

15

Łódzki OT PZK

319 973,17

38

274

2 307 175

0,1387

9

27

OT Południowej Wielkopolski nr 27

287 034,76

35

147

1 205 546

0,2381

10

18

PZK - OT nr 18 w Rzeszowie

275 632,25

22

88

1 102 529

0,2500

11

10

Małopolskie Stowarzyszenie Krótkofalowców OT PZK

259 252,79

23

136

1 532 973

0,1691

12

25

Warszawski OT PZK

233 290,62

49

272

1 295 001

0,1801

13

51

Staropolski OT OT?51 w Ostrowcu Świętokrzyskim

221 765,41

34

123

802 269

0,2764

14

14

Zachodniopomorski OT PZK w Szczecinie

218 867,88

37

201

1 188 985

0,1841

15

09

Pomorski OT PZK

204 544,00

22

176

1 636 352

0,1250

16

06

Śląski OT PZK w Katowicach

194 970,74

32

231

1 407 445

0,1385

17

17

PZK OT Białystok

169 247,00

26

148

963 406

0,1757

18

16

Żuławski Oddział Terenowy Polskiego Związku Krótkofalowców

166 166,28

17

78

762 410

0,2179

19

21

Olsztyński Oddział PZK

165 843,59

22

116

874 448

0,1897

20

11

PZK, OT nr 11 w Opolu

135 925,78

30

135

611 666

0,2222

21

28

OT PZK nr 28 w Tarnowie

133 406,67

20

75

500 275

0,2667

22

22

Środkowopomorski Oddział PZK w Koszalinie

99 449,20

18

113

624 320

0,1593

23

08

PZK Oddział Poznański

78 735,35

19

146

605 019

0,1301

24

05

PZK Oddział Podkarpacki OT05 Krosno

73 029,68

24

114

346 891

0,2105

25

50

PZK Gliwicki OT

72 263,89

12

105

632 309

0,1143

26

24

Skierniewicki OT nr 24 PZK

65 968,60

6

43

472 775

0,1395

27

03

Świętokrzyski Oddział PZK w Kielcach

65 136,59

13

75

375 788

0,1733

28

37

Praski Oddział Terenowy PZK

60 103,28

15

174

697 198

0,0862

29

13

Sudecki OT PZK

51 673,71

24

154

331 573

0,1558

30

29

Górnośląski OT PZK

37 521,57

9

63

262 651

0,1429

31

12

OT PZK przy Dowództwie 2 Korpusu Zmechanizowanego w Krakowie

22 521,00

10

100

225 210

0,1000

32

23

Oddział Nadnotecki PZK w Pile

20 939,62

15

119

166 121

0,1261

 

Podkategorie

Informacje o zawodach krajowych

Informacje o zawodach międzynarodowych

SP DX Contest

Inne informacje

Login

Forum. Najnowsze tematy:

 • Brak postów do publikacji.