Stacja SP73VOT

Aktywność stacji SP73VOT

SP73VOT QSLSP73VOT QSL
  
Stacja klubowa SP73VOT jest stacją klubową ("sztabową") OT73 (VOT PZK).
Log stacji: Log stacji SP73VOT - aktualizacja 27.08.2017.
Aktualizacje wykonali: SP5-73-002 i SP5ELA. Wszystkie karty QSL, które nadeszły do dnia 25.08.2017 r. zostały zaznaczone w logu. Info: 28.08.2017 r.
 
Karty QSL stacji SP73VOT za przeprowadzone QSO's są zawsze automatycznie wysyłane via biuro CB QSL PZK dla wszystkich członków, również dla stacji zagranicznych, także QSO są ładowane do systemu LoTW.
 
73 Zygi SP5ELA
 

Aktywność stacji oddziałowej SP73VOT

Log stacji SP73VOT

Stan na dzień 17.04.2013. Aktywności emisją CW.

sp73vot-activity

Dane zaczerpnięte ze strony: http://www.voacap.com

Inne informacje

Login

Forum. Najnowsze tematy:

  • Brak postów do publikacji.