Zawiadomienie o zwołaniu Walnego Zebrania Członków Wirtualnego Oddziału Terenowego PZK OT73.

 Zarząd Wirtualnego Oddziału Terenowego PZK (OT73) na podstawie zapisów Statutu PZK § 35 i 36 zawiadamia niniejszym o podjęciu uchwały o zwołaniu Walnego Zebrania Członków OT73.
  1.  Termin zebrania – 30.12.2020 r., godzina 18:00 w pierwszym terminie, 18:30 w terminie drugim.
  2.  Miejsce zebrania – Internet Warszawa w trybie zdalnym z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej - MS Teams (opis uczestnictwa jest zawarty w instrukcjach powszechnie dostępnych dla systemu MS Teams) oraz systemu głosowań SecretVote*.
  3. 3. Porządek obrad w załączeniu.
 *Instrukcję wykonywania prawa głosu załączono do zawiadomienia.
 
Zygmunt Szumski SP5ELA
Wirtualny OT PZK OT73 (VOT PZK)

Inne informacje

Login

Forum. Najnowsze tematy:

  • Brak postów do publikacji.
Powrót na górę strony