Po Walnym Zebraniu Sprawozdawczym Członków VOT PZK (OT73)

 WZSC VOT PZK

 Zebranie sprawozdawcze Wirtualnego Oddziału Terenowego PZK (OT73) odbyło się na terenie LASER CAMP w Piasecznie.

Zebranie odbyło się w dniu 30.12.2018 r. To trochę nietypowy termin, a jednocześnie biorąc pod uwagę, że dzisiaj w OT PZK występuje dywersyfikacja terytorialna członków frekwencja na zebraniu nie mogła być wysoka.

Zebranie sprawozdawcze OT PZK zwoływane jest głównie z powodu kryteriów statutowych. Jeżeli w trakcie kadencji władz OT PZK nie występują problemy, zwłaszcza problemy organizacyjne to można dojść do wniosku, że tego typu "WZC" jest niepotrzebne. Statut PZK określa zwołanie zebrania sprawozdawczego w okresie kadencji "co najmniej raz". Jak to się mówi "mus, to mus". W drugim terminie liczba członków zebrania jest dowolna, quorum nie jest wymagane.

Na zebraniu OT73 było 11 członków oddziału, co stanowi 13.1% "populacji" OT oraz jeden sympatyczny gość zebrania. Nie byle kto, bo był nim Jacek SP5EAQ znany ekspedycjoner "pacyficzny" i nie tylko.

Zebranie przebiegało bezproblemowo i w niekonwencjonalnej atmosferze - odbywało się w centrum lokalnej rozrywki (i dydaktyki), obiekcie LaserCamp w Piasecznie koło Warszawy. W obiekcie jest dostęp do sieci Internet, który wykorzystywano w czasie zebrania.

W części dyskusyjnej i wolnych wniosków omówione zostały możliwe sposoby realizacji zadań OT, m.in. przez:
- przeprowadzanie szkoleń w klubach OT,
- zorganizowanie imprezy otwartej typu rognisko np. w Zimnych Dołach, przy współpracy z innymi Oddziałami,
- powołanie kierownika-opiekuna (w tym QSL Managera) stacji klubowej SP73VOT.

Poddano również analizie sprawę wykorzystania i finansowania w OT73 serwera NAS. Serwer ten ma podwójne wykorzystanie: służy członkom OT73, ale również gromadzone na nim są "backupy" serwerów PZK.

Info: Zygi SP5ELA

 ...Po Walnym Zebraniu Sprawozdawczym Czøonków VOT PZK (OT73)

Od lewej: SQ9ENH, SP5ELA, SQ5WAA, SQ5SUL, SP5AUC, SQ5KWJ, SP5UGP, SP5LKM.

Wszyscy wrogowie OT73 i PZK zostali unicestwieni. Zebranie zakończyło się sukcesem.

Po Walnym Zebraniu Sprawozdawczym Czøonków VOT PZK (OT73)

Inne informacje

Login

Forum. Najnowsze tematy:

  • Brak postów do publikacji.
Powrót na górę strony