MAiC i UKE

MAiC oraz UKE. Ważne informacje.

spotkanie votSpotkanie towarzyskie członków VOT PZK

W dniu 22.05.2015 r., godzina 18:00 - 21:00 w lokalu Solec Cafe (ex Lunch Club), Warszawa, ul. Solec 71 odbędzie się spotkanie towarzyskie członków Wirtualnego Oddziału Terenowego PZK.

Na spotkaniu będzie nasz oddziałowy QSL-manager. Zapraszamy wszystkich członków!

Zarząd OT-73

Wykład o PZK dla FIA. W dniu 16.12.2014 r. w godzinach 19-22 na “zlecenie” wiceprezesa PZK Piotra SP2JMR został przeprowadzony wykład o Polskim Związku Krótkofalowców oraz o szeroko IMG 6177c Barbara.W Zygi SP5ELA prezes-OW member 400rozumianej działalności radioamatorskiej dla wykład dla fiastowarzyszenia paramilitarnego (obronnego) FIA – Stowarzyszenie Fideles et Instructi Armis – Wierni w gotowości pod bronią. FIA jest stowarzyszeniem proobronnym działającym na rzecz niepodległości i obrony terytorialnej Rzeczypospolitej Polskiej.
Na spotkaniu zaprezentowano profil działalności Polskiego Związku Krótkofalowców (PZK) oraz możliwości komunikacyjne w ramach Radiowej Służby Amatorskiej i Amatorskiej Służby Satelitarnej.

W dniu 13.12.2014 r. w sali Lunch Clubu w Warszawie odbyło się Walne Zebranie Członków Wirtualnego Oddziału Terenowego PZK. Zebranie miało charakter sprawozdawczy. Zarząd VOT PZK, WZCSkarbnik oraz OKR przedstawili sprawozdania obejmujące okres od początku kadencji Władz VOT PZK. Sprawozdania zostały przyjete jednomyślnie. Zebrani minutą ciszy uczciłi pamięć czterech członków oddziału, którzy przeszli do krainy wiecznych dx-ów (SP5OI, SP5CJX, SP5EOT i SP5LM) oraz minutą ciszy ofiary stanu wojennego wprowadzonego 13.12.1981 r.

Zebranie podjęło uchwały: - jako niezbędne dopuszczenie głosowań elektronicznych w sprawach organizacyjnych,

- uznało konieczność podjęcia prac zmierzających do ewaluacji procedur głosowań elektronicznych (zdalnych) we wszystkich sprawach związkowych.

Dyskutowano problematykę nadawania Odznak Honorowych PZK.

W zebraniu wzięło udział 22 członków Wirtualnego OT PZK, co stanowi 26,2% stanu członkowskiego OT.

ZK3 pokaz

 

Po części oficjalnej Marcin SP5ES przedstawił prezentację z wyprawy dx-owej na Pacyfik: Samoa 5W i Tokelau ZK3.

W wyprawie tej udział wzięli: Jacek SP5EAQ - 5W0AF i ZK3Q oraz Marcin SP5ES 5W0AG i ZK3E.

   Info: SP5ELA

Obecne były 22 osoby. Przybyli mogli odebrać, a także przekazać karty QSL do wysyłki na ręce oddziałowego QSL - managera SP5LCS. "Pojawił się" też puchar Prezesa PZK za zwycięstwo VOT PZK w współzawodnictwie OT PZK w SP-DX Contest 2012 r. Ostatnia grupa uczestników spotkania opuściła lokal o 21:00.

/Patrz pożegnalne fotki poniżej/. Foto: Mirek SP5UAM

votVOT73

Pierwsze zdjęcie, od lewej, górny szereg: Stefan SP5DVD, Marek SP5FKW, Grzegorz SP5UGP, Marek SQ2CFB, Tomek SP5AUC, Maciej SP5LCS, Zygi SP5ELA, Zbyszek SP5JSZ, Marcin SP5ES, Andrzej SP5CUK, Henryk SP5DED. Poniżej Andrzej SP5BTN, Adam SQ5RWQ, Kamil SQ5JRN, Marcin SP5IOU.

 

Lunch ClubW dniu 14.12.2013, godzina 17:00 w sali Lunch Clubu w Warszawie

odbędzie się "wigilijne" spotkanie towarzyskie Wirtualnego Oddziału Terenowego PZK.

 

Do zobaczenia

Kamil SQ5JRN

 

 

Zdjęcie jest fragmentem mapy zaczerpniętym z GoogleEarch/Google Inc.

Podkategorie

Login

Forum. Najnowsze tematy:

  • Brak postów do publikacji.