MAiC i UKE

MAiC oraz UKE. Ważne informacje.

W dniu 13.12.2014 r. w sali Lunch Clubu w Warszawie odbyło się Walne Zebranie Członków Wirtualnego Oddziału Terenowego PZK. Zebranie miało charakter sprawozdawczy. Zarząd VOT PZK, WZCSkarbnik oraz OKR przedstawili sprawozdania obejmujące okres od początku kadencji Władz VOT PZK. Sprawozdania zostały przyjete jednomyślnie. Zebrani minutą ciszy uczciłi pamięć czterech członków oddziału, którzy przeszli do krainy wiecznych dx-ów (SP5OI, SP5CJX, SP5EOT i SP5LM) oraz minutą ciszy ofiary stanu wojennego wprowadzonego 13.12.1981 r.

Zebranie podjęło uchwały: - jako niezbędne dopuszczenie głosowań elektronicznych w sprawach organizacyjnych,

- uznało konieczność podjęcia prac zmierzających do ewaluacji procedur głosowań elektronicznych (zdalnych) we wszystkich sprawach związkowych.

Dyskutowano problematykę nadawania Odznak Honorowych PZK.

W zebraniu wzięło udział 22 członków Wirtualnego OT PZK, co stanowi 26,2% stanu członkowskiego OT.

ZK3 pokaz

 

Po części oficjalnej Marcin SP5ES przedstawił prezentację z wyprawy dx-owej na Pacyfik: Samoa 5W i Tokelau ZK3.

W wyprawie tej udział wzięli: Jacek SP5EAQ - 5W0AF i ZK3Q oraz Marcin SP5ES 5W0AG i ZK3E.

   Info: SP5ELA

Obecne były 22 osoby. Przybyli mogli odebrać, a także przekazać karty QSL do wysyłki na ręce oddziałowego QSL - managera SP5LCS. "Pojawił się" też puchar Prezesa PZK za zwycięstwo VOT PZK w współzawodnictwie OT PZK w SP-DX Contest 2012 r. Ostatnia grupa uczestników spotkania opuściła lokal o 21:00.

/Patrz pożegnalne fotki poniżej/. Foto: Mirek SP5UAM

votVOT73

Pierwsze zdjęcie, od lewej, górny szereg: Stefan SP5DVD, Marek SP5FKW, Grzegorz SP5UGP, Marek SQ2CFB, Tomek SP5AUC, Maciej SP5LCS, Zygi SP5ELA, Zbyszek SP5JSZ, Marcin SP5ES, Andrzej SP5CUK, Henryk SP5DED. Poniżej Andrzej SP5BTN, Adam SQ5RWQ, Kamil SQ5JRN, Marcin SP5IOU.

 

Lunch ClubW dniu 14.12.2013, godzina 17:00 w sali Lunch Clubu w Warszawie

odbędzie się "wigilijne" spotkanie towarzyskie Wirtualnego Oddziału Terenowego PZK.

 

Do zobaczenia

Kamil SQ5JRN

 

 

Zdjęcie jest fragmentem mapy zaczerpniętym z GoogleEarch/Google Inc.

Lunch ClubW dniu 18.10.2013, godzina 18:00 w sali Lunch Clubu w Warszawie

odbędzie się spotkanie towarzyskie Wirtualnego Oddziału Terenowego PZK.

Na spotkanie zostali zaproszeni prezesi warszawskich oddziałów terenowych PZK i okręgowy QSL-manager,

a także wiceprezes PZK Piotr SP2JMR.

Do zobaczenia

Zygi SP5ELA

 

Zdjęcie jest fragmentem mapy zaczerpniętym z GoogleEarch/Google Inc.

Spotkanie towarzyskie członków VOT PZK i posiedzenie Zarządu OT-73

W dniu 10.05.2013 r., godzina 18:00 - 21:00 w lokalu Lunch Clubu, Warszawa, ul. Solec 71 odbędzie się spotkanie towarzyskie członków Wirtualnego Oddziału Terenowego.

Z tym samym terminie i miejscu odbędzie się również posiedzenie Zarządu OT-73 (VOT PZK).

Zapraszamy wszystkich członków!

Zarząd OT-73

mapka-1 300

Mapka lokalizacji miejsca spotkania.

*Mapka zaczerpnięta z portalu Google Maps

 


Podkategorie

Login

Forum. Najnowsze tematy:

  • Brak postów do publikacji.