Zamek w PułtuskuZ życia klubów i oddziałów PZK. Wizyta w klubie SP5PAU.

Klub SP5PAU jest zarejestrowany w Wirtualnym Oddziale Terenowym PZK (OT-73). Początki działalności klubu sięgają 1968 roku. Zarząd OT-73 postanowił przeznaczyć zdobyty we współzawodnictwie OT PZK w SP-DX Contest puchar Prezesa PZK dla tego właśnie klubu. SP5PAU od czasu reaktywacji w roku 2011 i przystapienia do Wirtualnego Oddziału Terenowego PZK nigdy nie zawiodło w startach w tych zawodach.

 

W dniu 5.09.2015 r. udaliśmy się na zaplanowaną wcześniej wizytę-wycieczkę do Osiedlowego Klubu Krótkofalowców PZK SP5PAU w Pułtusku. Spotkaliśmy się w składzie delegacji OT73: Zygi SP5ELA, Marcin SP5ES, Marcin SP5IOU, Iza SP5-73-002, Tomek SP5NZZ i Jola XYL SP5ELA przed siedzibą klubu. Marcin SP5IOU dojechał z północy, z okolic Serocka, skąd nadawał z obszaru SPFF-0877 pod znakiem SP0S, Tomek SP5NZZ przybył z Nowego Dworu Maz.

 

 

 Na zdjęciu pSpotkanie - przed klubem SP5PAUoniżej, przed wejściem do klubu SP5PAU od lewej:

Andrzej SP5CJY, Marcin SQ5BLN, XYL SP5ELA, Iza SP5-73-002, Zygi SP5ELA, Włodek SQ5CSD, Grzegorz SQ5KGS, Kazik SP5WPD, Rysiek SP5DXU, Jarek SP6RLH,Tomek SP5NZZ.

 

  Zdjęcie: Marcin SP5ES

 

Plan wycieczki zakładał wizytę w klubie, wręczenie pucharu Prezesa PZK i dyplomów, a następnie zwiedzanie Pułtuska – rynku, (najdłuższy brukowany rynek Europy), fontanny, Zamku Biskupów Płockich (obecnie Dom Polonii), przystani nad Narwią. Na rejs gondolą po Narwi nie mieliśmy czasu. Po zwiedzeniu Pułtuska wycieczka udała się na zachodni koniec miasta w gościnne „progi” Andrzeja SP5CJY. W spotkaniu w QTH SP5CJY uczestniczyło 18 osób.

 Puchar-Pprezesa-PZK za SP-DX Contest

  Puchar Prezesa PZK za współzawodnictwo OT PZK w SP-DX Contest jest niekonwencjonalnym pucharem. Pewien rodzaj szklanego mini dzieła sztuki, ale napić się z tego pucharu nie można!

 

Na zdjęciu od lewej: Grzegorz SQ5KGS, Zygi SP5ELA, Rysiek SP5DXU, Marcin SQ5BLN (operator w SP-DX Contest).

Krótka historia klubu SP5PAU. Z inicjatywy i przy wydatnej pomocy kolegów ze Szkoły Oficerskiej Wojsk Łączności w Zegrzu oraz klubu SP5PSL powstała w Technikum Radiowo-Telewizyjnym grupa inicjatywna powołująca Klub krótkofalowców, który w roku 1968 uzyskał pozwolenie na pracę w eterze pod znakiem SP5PAU. Pierwszym opiekunem z ramienia szkoły i kierownikiem klubu był Antoni Własiuk SP5DZN, (od 1981 r. SK).

W latach siedemdziesiątych kierownictwo klubu przejął syn Antoniego Ryszard Własiuk SP5DXU. 20-to lecie istnienia klubu SP5PAU miało miejsce w siedzibie Domu Kultury w Pułtusku, kłopoty lokalowe zmusiły klub do zmiany lokalizacji na Dom Kultury. Na przełomie lat 80-tych i 90-tych stacja klubowa pracuje z Zamku – Dom Polonii pod znakiem SN0POL. Klub dwa lata istnieje w Domu Polonii. W obiekcie przy przystani nad Narwią, we wspaniałym miejscu, również propagacyjnie („leciało z niego”).

Z powodu wypowiedzenia lokalu klub zawiesza działalność. W roku 2011 w sierpniu następuje reaktywacja klubu. Dzięki panu Markowi Wojtaszkowi Prezesowi Spółdzielni Mieszkaniowej SMLW w Pułtusku otrzymujemy lokal w świetlicy osiedlowej. Pod kierownictwem SP5DXU klub SP5PAU ponownie zaistniał na pasmach.

Klub SP5PAU zrzesza 15 członków w tym 8 członków PZK z OT25, OT37 i OT73 oraz kilkunastu innych nadawców-sympatyków.

VOT-grupa-wycieczkowa

 

 

 

 

 Grupa wycieczkowa SP5PAU i VOT PZK przed fontanną w Pułtusku.

Organizatorzy spotkania i zarazem wspaniałej wycieczki oraz Zarząd OT-73 serdecznie dziękują Andrzejowi SP5CJY (i jego wspaniałej rodzinie) za niezwykle sympatyczne przyjęcie. Grill i pogoda były super!

SP5DXU, SP5ELA

Inne informacje

Login

Forum. Najnowsze tematy:

  • Brak postów do publikacji.
Powrót na górę strony