SP DX Contest 2014 - Wyniki Oddziałów Terenowych PZK
Od 2011 roku powróciliśmy do współzawodnictwa Oddziałów Terenowych PZK prowadzonego w zawodach SP DX Contest przed laty. Wynik Oddziału jest uzależniony zarówno od liczby członków OT startujących w zawodach, jak też od wyników osiągniętych przez członków OT w zawodach. Wynik Oddziału jest obliczany jako suma punktów zdobytych w zawodach przez członków Oddziału pomnożona przez współczynnik aktywności. Współczynnik aktywności to liczba członków OT startująca w zawodach podzielona przez liczbę wszystkich członków Oddziału. Obliczenia są dokonywane na podstawie danych członkowskich PZK z początku kwietnia danego roku.

Puchar 2014 

Puchar za współzawodnictwo w roku 2014 dla OT73

Lp

Nr OT

Nazwa OT

Wynik OT

Uczestnicy z OT

Liczba członków OT

Suma punktów

Współczynnik

1

73

Wirtualny OT PZK

707 771,63

45

89

1 399 815

0,5056

2

18

PZK - OT nr 18 w Rzeszowie

584 374,50

25

101

2 360 873

0,2475

3

32

PZK Lubuski Oddział PZK

551 581,76

36

116

1 777 319

0,3103

4

31

Rybnicki OT PZK

517 553,63

29

130

2 320 068

0,2231

5

01

PZK Dolnośląski OT

396 682,40

70

313

1 773 737

0,2236

6

27

OT Południowej Wielkopolski nr 27

325 195,07

42

146

1 130 440

0,2877

7

15

Łódzki OT PZK

249 255,52

36

276

1 910 959

0,1304

8

26

PZK Oddział w Toruniu

241 637,50

35

140

966 550

0,2500

9

20

Lubelski OT PZK

234 772,70

38

201

1 241 824

0,1891

10

09

Pomorski OT PZK

217 604,68

25

187

1 627 683

0,1337

11

28

OT PZK nr 28 w Tarnowie

217 053,12

23

76

717 219

0,3026

12

04

Bydgoski Oddział PZK - OT-04

208 523,37

37

180

1 014 438

0,2056

13

17

PZK OT Białystok

186 212,92

30

154

955 893

0,1948

14

11

PZK, OT nr 11 w Opolu

185 886,43

21

132

1 168 429

0,1591

15

14

Zachodniopomorski OT PZK w Szczecinie

184 482,62

31

210

1 249 721

0,1476

16

10

Małopolskie Stowarzyszenie Krótkofalowców OT PZK

178 654,48

17

138

1 450 254

0,1232

17

22

Środkowopomorski Oddział PZK w Koszalinie

152 233,30

22

115

795 765

0,1913

18

16

Żuławski Oddział Terenowy Polskiego Związku Krótkofalowców

137 886,56

15

80

735 395

0,1875

19

25

Warszawski OT PZK

136 624,75

37

296

1 092 998

0,1250

20

03

Świętokrzyski Oddział PZK w Kielcach

123 790,00

19

76

495 160

0,2500

21

06

Śląski OT PZK w Katowicach

122 319,71

35

245

856 238

0,1429

22

21

Olsztyński Oddział PZK

117 782,35

18

125

817 933

0,1440

23

51

Staropolski OT OT51 w Ostrowcu Świętokrzyskim

98 246,48

24

121

495 326

0,1983

24

08

PZK Oddział Poznański

75 499,25

23

151

495 669

0,1523

25

05

PZK Oddział Podkarpacki OT05 Krosno

63 408,41

24

117

309 116

0,2051

26

29

Górnośląski OT PZK

52 724,90

12

62

272 412

0,1935

27

50

PZK Gliwicki OT

46 013,70

11

110

460 137

0,1000

28

24

Skierniewicki OT nr 24 PZK

44 564,21

7

38

241 920

0,1842

29

37

Praski Oddział Terenowy PZK

35 199,66

11

161

515 195

0,0683

30

12

OT PZK przy Dowództwie 2 Korpusu Zmechanizowanego w Krakowie

27 200,11

10

91

247 521

0,1099

31

13

Sudecki OT PZK

18 307,84

16

146

167 059

0,1096

32

23

Oddział Nadnotecki PZK w Pile

13 781,59

11

109

136 563

0,10

Inne informacje

Login

Forum. Najnowsze tematy:

  • Brak postów do publikacji.
Powrót na górę strony