Składka na rok 2013 (PZK + VOT PZK) wynosi:
  • Nadawca (członek zwyczajny) 90 zł + 40 zł = 130 zł
  • SWL (członek nadzwyczajny)  20 zł (członkowie nadzwyczajni na mocy Uchwały Zarządu VOT PZK są zwolnieni ze składki VOT)
  • Nowi członkowie PZK wpłacają dodatkowo wpisowe 10 zł
Numer konta VOT PZK jest dostępny po zalogowaniu do portalu w zakładce "Komunikaty"

Poniżej tabela szczegółowa.
SP5ELA

Składki PZK w roku 2013 nie ulegają zmianie w stosunku do roku 2012 i są zgodne z poniższą tabelą wg. Uchwały 499/01/2011.

Dla przypomnienia podajemy wysokość składek w 2013 r.

Lp Rodzaj składki - opis
1.
Składka wpisowa10,00 zł
2.
Składka dla członka nadzwyczajnego SWL20,00 zł
3.
Składka ulgowa dla członka zwyczajnego od 71 roku życia60,00 zł
4.
Składka dla członka zwyczajnego90,00 zł
5.
Składka ulgowa dla członka zwyczajnego do 20 lat
lub uczącego się do 26 lat
20,00 zł
6.
Składka dla członka wspomagającego 6 zł
7.
Kluby zarejestrowane w OT PZK 0,00 zł


Uwaga: Podane w tabeli kwoty nie obejmują składki na rzecz poszczególnych Oddziałów PZK. Przynależność do naszej organizacji uzyskuje się poprzez członkostwo w którymś z Oddziałów Terenowych PZK.

Inne informacje

Login

Forum. Najnowsze tematy:

  • Brak postów do publikacji.
Powrót na górę strony