W 2011 roku organizatorzy zawodów SP DX Contest powrócili do pomysłu prowadzenia współzawodnictwa Oddziałów Terenowych PZK w SP DX Contest. Wyniki OT są wyliczane na podstawie oficjalnych wyników zawodów. Wynik sumaryczny OT zależy zarówno od indywidualnych wyników członków danego OT, jak też i od aktywności członków OT, tzn. od tego, ilu członków danego OT wystartowało w zawodach. Zalicza sie również aktywność stacji klubowych zarejestrowanych w OT PZK. Dane do obliczeń są pobierane z systemu elektronicznej ewidencji członków PZK - OSEC wg. stanu na dzień zawodów.

Wynik Oddziału Terenowego jest wyliczany wg, formuły: A * B/C, gdzie poszczególne wielkości oznaczają:

  • A - suma punktów (wyników) zdobytych przez członków danego OT w zawodach + wyników stacji klubowych
  • B - liczba członków danego OT + liczba stacji klubowych, którzy wystartowali w zawodach
  • C - liczba wszystkich członków danego OT + liczba zarejestrowanych stacji klubowych

Członkowie OT-73 PZK co roku aktywnie uczestniczą w zawodach SP DX Contest. Duży jest zarówno nasz procentowy udział w zawodach, jak też wysokie są osiągane wyniki. Dzięki temu wielokrotnie (2011 - 2017) OT-73 zajął pierwsze miejsce we współzawodnictwie Oddziałów Terenowych PZK w zawodach SP DX Contest.

Zapraszamy do zapoznania się z wynikami współzawodnictwa OT PZK z poszczególnych lat.

Inne informacje

Login

Forum. Najnowsze tematy:

  • Brak postów do publikacji.
Powrót na górę strony